PTT uudistuu ajan hengessä – etätyöstä hybridityöskentelyyn

PTT:llä on puolessa vuodessa tapahtunut paljon – uutta organisaatiota ra-kennetaan entistä ketterämmäksi ja viihtyisämmäksi työpaikaksi. Emme halua jäädä ajan jalkoihin, joten myös meillä on yhdessä suunniteltu uudenlaisia toimintamalleja ja työskentelytapoja.
PTT:llä on puolessa vuodessa tapahtunut paljon – uutta organisaatiota rakennetaan entistä ketterämmäksi ja viihtyisämmäksi työpaikaksi. Emme halua jäädä ajan jalkoihin, joten myös meillä on yhdessä suunniteltu uudenlaisia toimintamalleja ja työskentelytapoja.
Toteutimme jo toistamiseen koronan aikana etätyöhyvinvointikyselyn, jonka tuloksia hyödynnämme työyhteisön kehittämisessä. Varmasti tärkein kehittämiskohde liittyy yhteisöllisyyden rakentamiseen ja sosiaalisten kontaktien lisäämiseen, johon tulemme panostamaan mm. siirtymällä osittain takaisin toimistotyöskentelyyn elokuussa.
Korona-aikana on keskusteltu paljon itsensä johtamisen taidoista ja itseohjautuvuudesta. Parhaimmillaan itseohjautuvuus voi johtaa työn imuun ja pahimmillaan työuupumukseen. Aalto-yliopiston toteuttama ja Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus itseohjautuvuudesta (Martela et al 2021) osoittaa kuinka tärkeää on, että organisaatiolla on olemassa olevat rakenteet, sillä ilman rakenteita ei ole yhteistä päämäärää vaan ennemminkin maaperä anarkialle. Itseohjautuvuus on siis erilainen tapa organisoitua, jossa työyhteisö toimii sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ennen muuta itseohjautuvuus vaatii omien taitojen ja ajatusten tutkiskelua ja luottamusta niin omiin kuin toisten taitoihin; johto voi luottaa siihen, että laadukasta tutkimustyötä tehdään paikasta riippumatta. Esihenkilöitä kuitenkin tarvitaan pitämään langoista kiinni, jotta päämäärä ei karkaa käsistä. Muutos vaatii aikaa, uusien rakenteiden kokeilua ja korvaamista. Muutos on oppimispolku, jossa erilaisia haaroja kokeillaan ja välillä palataan, jos tie ei vie perille.

 

Uutta osaamista metsä- ja ympäristötalouden, sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmiin

Uutiskirjeissä on kuukausittain esitelty uusia kasvojamme ja nyt on vuorossa kaksi uutta kesävahvistustamme, jotka ovat jo päässeet mukaan tutkimushankkeiden pariin. Monelle kesätyöntekijälle paikka oman alan töissä on lottovoitto. Meidän onneksemme hakijoita oli jälleen tänä keväänä huikea määrä, mikä kertoo PTT:stä haluttuna työnantajana opiskelijoiden keskuudessa. Esittelemme Lauran ja Jonnan, jotka aloittivat työt PTT:ssä toukokuussa. 
 

Kuka olet ja mitä teet?

Laura: Viimeistelen juuri 4. vuotta Helsingin yliopistossa. Olen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja nyt olen opiskellut vuoden ympäristö- ja luonnonvaratalouden maisteriohjelmassa.
PTT:llä olen metsä – ja ympäristötalouden tutkimusryhmässä harjoittelijana. Olen nyt jo ollut mukana mm. Itämeren alueen ekosysteemipalveluihin ja metsänomistajien koulutusten vaikuttavuuteen liittyvissä projekteissa. 
Jonna: Olen Jonna ja olen tämän kesän tutkimusharjoittelija PTT:llä. Opiskelen maantiedettä Oulun yliopistossa ja suuntaudun alue- ja ympäristöpoliittisiin teemoihin. Esimerkiksi kandidaatin tutkielmani tein maatalouden ympäristöpolitiikasta ja nyt pro gradu -tutkielmassani käsittelen aluepolitiikan ja luovan talouden suhdetta.
 

Miksi valitsit PTT:n?

Laura: Hain paikkaa, koska uskoin koulutustaustani vuoksi sopivani joukkoon. Olen todella innoissani, että sain näin mieluisan harjoittelupaikan, jossa alle kuukaudessa on huomannut kuinka paljon opinnoilla oikeasti tekee työelämässä!
Odotan tulevalta kesältä mielenkiintoisissa projekteissa mukana olemista ja oppivani paljon uutta varsinkin metsätalouden aiheista.
Jonna: Hain harjoitteluun PTT:lle, sillä PTT tarjoaa monipuolisen ympäristön tutustua juuri niihin työelämän osa-alueisiin, joista olen kiinnostunut ja joihin minulla on opintojeni suhteen hyvät valmiudet. Pääsen kehittämään taitojani erityisesti maatalous- ja ilmastopoliittisissa asioissa, sillä olen mukana maaseudun kestävän kehityksen ja ilmastoviisaan maankäytön hankkeissa. Odotankin, että kesän mittaan saan kokonaiskuvan siitä, millaista tutkimusalalla työskentely kaikessa vaihtelevuudessaan voi olla.
 

Miten etätyöskentely on sujunut?

Laura: Työt ovat lähteneet hyvin käyntiin. On ollut kiva huomata, että myös etäaikana minut on uutena työntekijänä otettu hyvin vastaan ja että etätyökin voi olla yllättävän yhteisöllistä, ja minusta siihen on kiinnitetty paljon huomiota PTT:llä.
Jonna: Teen harjoitteluni etänä Oulusta käsin ja koen olevani onnekas, että tällainen toimintatapa on mahdollista tänä päivänä. Ryhmässä työskentely luo hyvän pohjan vuorovaikutukselle, vaikka etäharjoittelussa olenkin. Koen, että ihmisiin tutustuminen on ollut vaivatonta. Pääsen kesän mittaan toimistollakin piipahtamaan, joten vaihtelevia ja kiinnostavia työpäiviä on varmasti luvassa.
 
Tervetuloa työyhteisöömme Laura ja Jonna!

Laura Aalto, metsä- ja ympäristötalous
 

Jonna Hänninen, maa- ja elintarviketalous
 
Kirjoittaja on PTT:n henkilöstöpäällikkö Annika Hietala
 
 
Lähteet:
Frank Martela, Jari Hakanen, Nhi Hoang, Johanna Vuori. Aalto University publication series Business + Economy 3/2021. Itseohjautuvuus ja työn imu Suomessa – Onko itseohjautuvuus työhyvinvoinnin vai -pahoinvoinnin lähde?