Pikakommentti työllisyydestä: Maahanmuutto lisääntyy selvästi ja nostaa työikäisten määrää

Työikäisen väestön määrä on kasvanut lisääntyneen nettomaahanmuuton ansiosta, ja kehitys vaikuttaa jatkuvan, kommentoi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk Tilastokeskuksen torstaina julkaisemia tilastoja.

Väestön ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2023 aikana liki 72 000 henkeä, mikä on mittaushistorian korkein luku toista vuotta peräkkäin. Myös nettomaahanmuutto oli ennätyskorkea, yli 58 000.

”Määrässä on toki mukana väliaikaisia tekijöitä, kuten sotaa paenneita ukrainalaisia, mutta muutoinkin nettomaahanmuutto on lisääntynyt niin, että työikäisen väestön määrä pysynee kasvussa jatkossakin”, sanoo Busk.

Tilastotiedot vahvistavat PTT:n ennusteessaan tekemää arviota siitä, että nettomaahanmuuton ”uusi normaali” voisi pitkällä aikavälillä olla noin 25 000 vuodessa. Se riittää pitämään työikäisen väestön määrän nousussa, toisin kuin Tilastokeskuksen väestöennusteessa on aiemmin arvioitu.

Joulukuun työvoimatutkimuksen luvuissa ei sen sijaan ollut nähtävissä isoja muutoksia. 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2023 joulukuussa lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 12 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Vaikka taloustilanne on heikentynyt, työmarkkinatilanne ei seuraa perässä samassa määrin. Työmarkkinoiden tilanne on piirun verran heikompi, mutta kuitenkin edelleen varsin hyvä. Lomautettujen määrässä on kuitenkin joulukuussa nousua 20 000 vuodentakaiseen, mikä kertoo siitä, että työmarkkinat sopeutuvat tilanteeseen pääasiassa lomautusten kautta.

Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole joulukuussa kasvanut, mikä on hyvä uutinen, vaikka taso on korkea. Selitystä pysähdykselle on Buskin mukaan vaikea löytää. Yksi mahdollisuus voisi olla, että pitkäaikaistyöttömiä on siirtynyt kokonaan työvoiman ulkopuolelle.

Lisätietoja