Osakkuus vai palkkatyö

Osaava henkilöstö on keskeinen edellytys yritysten menestykselle ja kasvulle. Perinteisesti työntekijöitä on pyritty sitouttamaan yrityksiin erilaisilla kannustinjärjestelmillä, kuten palkankorotuksilla, bonuksilla ja työsuhde-eduilla. Kiristyvä kilpailu huippuosaajista on kuitenkin saanut yrityksiä tarjoamaan korkeamman sitouttamisen muotoja, kuten osakkuuksia ja optioita.

Kirjoittaja on PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk /// Twitter: @HennaBusk

 

Osaava henkilöstö on keskeinen edellytys yritysten menestykselle ja kasvulle. Perinteisesti työntekijöitä on pyritty sitouttamaan yrityksiin erilaisilla kannustinjärjestelmillä, kuten palkankorotuksilla, bonuksilla ja työsuhde-eduilla. Kiristyvä kilpailu huippuosaajista on kuitenkin saanut yrityksiä tarjoamaan korkeamman sitouttamisen muotoja, kuten osakkuuksia ja optioita.

 

Tutkimme vastikään Akava Worksin tilauksesta, miten yritykset tarjoavat osakkuuksia työntekijöille ja mitkä tekijät vaikuttavat osakkuuden todennäköisyyteen – sekä miehillä että naisilla. Aiheesta on hyvin vähän aikaisempaa tietoa, ja silloinkin on lähinnä tarkasteltu osakeoptio-ohjelmia, joissa lähes kaikille työntekijöille tarjotaan oikeus ostaa yrityksen osakkeita. 

 

Tulosten mukaan osakkuuden saaneet työntekijät ovat useammin korkeasti koulutettuja miehiä, joiden keski-ikä on hieman alle 40 vuotta. Osakkuus on myös yleisempää naimisissa oleville, perheellisille henkilöille. Osakkuuden saaneet työskentelevät useammin nuorissa ja henkilöstöltään pienissä yrityksissä palvelualalla. Heidän ansiotulonsa ovat huomattavasti suurempia kuin pelkän palkkatyön varassa olevien työntekijöiden. 

 

Naisilla osakkuus on harvinaisempaa kuin miehillä. Perhetekijät, koulutus tai työskentely naisvaltaisilla aloilla eivät näytä selittävän eroa. On mahdollista, että naisilla osakkuus vaatii enemmän näyttöjä yrittäjyydestä tai parempia arvioita työsuorituksista. Toisaalta aiemmista tutkimuksista tiedetään, että naiset kaihtavat riskejä miehiä enemmän, ja erityisesti kasvuyrityksissä osakkuuteen saattaa liittyä taloudellista riskiä.

 

Havaitsimme myös, että miehet ja naiset saavat osakkuuksia hyvin erilaisiin yrityksiin. Miehillä osakkuus on todennäköisempää nuorissa yrityksissä, kun taas naisilla yrityksen iällä ei ole merkitystä. Lisäksi miehillä osakkuus on todennäköisintä 1–9 työntekijän yrityksissä. Naisilla osakkuus on todennäköisintä alle yhden kokoaikaisen työntekijän yrityksissä. Nämä erot kertovat siitä, että miehillä osakkuus saattaa olla yleisempää nuorissa kasvuyrityksissä.

 

Sukupuolten tasa-arvon kannalta olisi tärkeää seuraavaksi selvittää, johtuuko naisten vähäisempi osuus siitä, että heille tarjotaan osakkuuksia harvemmin, vai siitä, että he hyväksyvät osakkuustarjouksen harvemmin. Tieto on tärkeä sekä työurien että omistajuuden kannalta.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 14.9.2020

 

Tutustu tästä tutkimukseen Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä