Monipuolisuudella selvitään myös tulevaisuuden kriiseissä

Kemiallisella metsäteollisuudella on kohtuullisen hyvät asemat koronakriisistä selviytymiseen, erityisesti kun teollisuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Kun asiaa katsoo tarkemmin tuote kerrallaan, löytyy merkittäviä eroja.

Kirjoittaja on PTT:n vanhempi tutkija Emmi Haltia /// Twitter: @EHaltia

Kemiallisella metsäteollisuudella on kohtuullisen hyvät asemat koronakriisistä selviytymiseen, erityisesti kun teollisuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Kun asiaa katsoo tarkemmin tuote kerrallaan, löytyy merkittäviä eroja.  

Viimeisimmät tiedot paino- ja kirjoituspaperien kysynnän romahtamisesta ovat tylyä luettavaa. Esimerkiksi Saksassa tilaukset ovat sukeltaneet huhtikuun alussa. Toimistopaperin tarve on laskenut koulujen ja työpaikkojen siirryttyä etätyöskentelyyn. Myös sanoma- ja aikakausilehtipaperin kysyntä on laskenut, kun lehtiä ei haeta kioskilta eikä ilmaisjakelulehtiä paineta entiseen malliin. Useat lehdet ovat myös tarjonneet edullisia digilehtiä asiakkaille. Koronakriisin myötä onkin odotettavissa, että paperin kysyntä jää pysyvästi aiempaa matalammalle tasolle. Ihmiset ovat ottaneet digipalvelut käyttöön ja tottuneet uusiin toimintatapoihin niin kotona, kouluissa kuin työpaikoillakin.

Wc-paperien hamstraaminen ei lisää paperien käyttöä sinänsä, vaan kotien varastot vähentävät loppuvuoden paperien ostotarvetta. Esimerkiksi Kiinassa ja muissa kehittyvissä maissa pehmopaperit voivat kuitenkin tulla kriisin myötä uusien asiakasryhmien käyttöön. Kasvunvaraa kulutuksessa on, koska tällä hetkellä pehmopapereita käytetään Kiinassa alle 40 % Länsi-Euroopan kulutusmääristä. Kiinan pitkäkuituisen sellun kysynnästä kolmannes käytetään pehmopapereihin, joten potentiaalia sellun viennille näyttää tällä hetkellä olevan.

Pakkauskartonkien kysyntää on lisännyt vähittäiskaupan siirtyminen verkkoon ja etämyyntiin. Toisaalta taloudellisen tilanteen tullessa epävarmaksi kaikkea kulutusta rajoitetaan. Kartonkituotteilla on huomattavasti painopapereita positiivisemmat näkymät ja joissakin markkina-arvioissa ensi vuosi näyttää lupaavalta kartongin menekin suhteen. 

Lopputuotteiden kysyntä heijastuu suoraan sellun käyttöön. Kiinassa teollisuus on palannut melko lähelle normaalia toimintaa, mutta riski seuraavista tautiaalloista on olemassa. Sellun varastot ovat myös edelleen korkealla tasolla. Sellun kysyntä laskee globaalisti kuluvan vuoden alkupuoliskolla selvästi, mutta elpyy loppuvuonna, jos koronan hillitsemiseksi tehtyjä rajoitteita voidaan purkaa.

Tällä hetkellä sellun asema välituotteena monenlaisille lopputuotteille tukee sen kysyntää ja samalla koko metsätaloutta. Jos arviot tulevaisuuden tuotepaletin jakautumisesta laajemmaksi toteutuvat, se tietää hyvää metsäalan kestävyydelle myös tulevaisuuden myllerryksissä ja talouskriiseissä.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.4.2020