Mitä metsäennuste kertoo alueellisista puumarkkinoista? – Katso interaktiivinen grafiikka täältä!

Yksityismetsien pystykauppaa värittävät koko maassa kohonneet puuvarastot, ja tänä vuonna kauppamäärät ja hinnat laskevat viime vuodesta, selviää PTT:n julkistaman metsäalan ennusteen alueellisesta tarkastelusta

Yksityismetsien pystykauppaa värittävät koko maassa kohonneet puuvarastot, ja tänä vuonna kauppamäärät ja hinnat laskevat viime vuodesta. Keski-Suomen hinta-alueella sijaitsee vahvoja kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen osaajia. Investoinnit ovat edelleen lisänneet puunkäyttöä alueella. Puuvirrat kulkevat kuitenkin nykyään pitkiäkin välimatkoja, ja kysynnän lisäys heijastuu laajemmin koko Suomeen. Kiinnostus painottuu tänä vuonna kuitupuuhun.

(Katso alueelliset hintakuvaajat interaktiivisesta grafiikasta jutun alta!)

Mäntytukki

Mäntytukin pystykauppamäärä nousi Keski-Suomen hinta-alueella viime vuonna neljänneksellä.  Alueella on ollut viime vuosina melko keskimääräinen hintataso verrattuna muuhun Suomeen. Suurin nousija mäntytukin kaupoissa oli Kainuu-Pohjanmaan alue, jossa kauppamäärä nousi lähes 40 prosenttia. Selvästi suurin mäntytukin tuottaja on edelleen Kymi-Savon alue. Mäntytukin keskihinta nousi viime vuonna vahvasti Keski-Suomen hinta-alueella kuten muuallakin Suomessa. Tänä vuonna hinnat ovat laskussa suurimmassa osassa Suomea viime vuoden reilun nousun jälkeen.

Kuusitukki

Ylivoimainen nousija kuusitukin kaupoissa oli Kainuu-Pohjanmaa, jossa kauppamäärä lisääntyi noin 70 prosentilla. Kuusitukki oli tärkeä kantorahatulojen tuottaja Keski-Suomen hinta-alueella viime vuonna. Sekä pystykaupat että kantohinta nousivat kuusitukin osalta selvästi. Kuusitukin pystykauppamäärä lisääntyi 17 prosenttia viime vuonna. Kuusitukin keskihinta on lähes yhdentynyt Keski-Suomen, Etelä-Suomen ja Kymi-Savon hinta-alueilla viime vuosien aikana. 

Mäntykuitu

Keski-Suomen hinta-alueella mäntykuidun kauppamäärät lisääntyivät 17 prosentilla viime vuonna, kasvua oli muuallakin Suomessa. Suurin nousija mäntykuidun kaupoissa oli Kainuu-Pohjanmaa, jossa kauppamäärä nousi yli 50 prosenttia. Keski-Suomen hinta-alueella on ollut viime vuosina melko keskimääräinen hintataso verrattuna muuhun Suomeen. Hinnat ovat pääosin 1,5 euron sisällä toisistaan Lappia lukuun ottamatta. 

Koko metsäsektorin 4.4. julkaistu ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilla www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Alueellisia tietoja on avattu myös koko ennusteen taustamuuttujia esittelevässä kalvosarjassa http://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous/2019/kalvosarja-metsaennuste-k2019.pdf

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.fi