Metsäteollisuuden viennin arvo laskee

Metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna etenkin puutuotteiden hankalan markkinatilanteen takia, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Teollisuutta rasittaa yleinen kustannusten nousu ja rakentamisen hiipuminen niin Suomessa kuin globaalisti. Sopeutumistoimia on odotettavissa varsinkin sahoilla ja paperiteollisuudessa. EU:n tuleva pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva asetus voi puolestaan heikentää suomalaisen kartongin markkina-asemaa.

”Metsäteollisuus jatkaa viime vuonna alkanutta sopeutumistaan tuotantokustannusten nousuun, heikentyvään kysyntään ja puun tuonnin päättymiseen Venäjältä”, kertoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Tänä vuonna metsäteollisuuden yhteenlasketun viennin arvo laskee 10 prosenttia edellisvuodesta. Se johtuu pääasiassa puutuotteiden viennin arvon erittäin voimakkaasta laskusta, sekä kartongin ja paperin viennin arvon vähenemisestä. Ensi vuonna viennin arvo pysyy tämän vuoden lukemissa. Ennustejaksolla kasvava sellun tuotanto ja vienti laskee entisestään metsäteollisuuden jalostusastetta.

Sahoilla ehkä edessä lomautuksia syksyllä

Rakentaminen vähenee maailmanlaajuisesti korkojen noustessa ja kuluttajien ostovoiman hiipuessa. Se vähentää sahatavaran kysyntää kaikilla keskeisillä markkina-alueilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Tämän vuoksi Suomen sahatavaran tuotanto laskee ja vienti supistuu. Lisäksi raaka-ainekustannukset ovat nousseet.

”Sahatavaran kysynnän voimakkaan laskun ja kustannusten nousun takia sahat joutunevat turvautumaan syksyllä lomautuksiin”, arvioi Matti Valonen. Uusien sahojen käyntiasteet ovat nekin jäämässä suunniteltua alhaisemmiksi markkinatilanteen takia.

Havu- ja lehtivanerin kysyntätilanteet eroavat merkittävästi toisistaan. Koivuvanerista on ollut Euroopassa huutava pula siitä asti, kun puun tuonti Venäjältä päättyi. Sitä käytetään muun muassa LNG-laivoissa ja kuljetusvälineteollisuudessa. Sen sijaan havuvanerin menekkiä heikentää rakentamisen väheneminen.

Paperi palasi vanhalle lasku-uralle, kapasiteettia suljetaan

Graafisten papereiden kysyntä on palautunut yli vuosikymmenen kestäneelle lasku-uralle. Viime vuonna korkealle kivunneet papereiden hinnat ja talouden epävarmuus ovat vain kiihdyttäneet paperin kulutuksen vähentymistä.

”Koronan jälkeen paperin kysyntä oli kapasiteetin sulkemisten vuoksi hetkellisesti jopa tarjontaa suurempi, ja hinnat nousivat. Nyt tarjontaa on taas kysyntää enemmän”, kertoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Paperiteollisuus on jo aloittanut sopeutumistoimet. Tuotantoa on rajoitettu koneita seisottamalla niin Suomessa kuin Euroopassakin. Myös kapasiteettia vähennetään: Stora Enso todennäköisesti sulkee toisen paperikoneen Anjalan tehtaalla, ja UPM ilmoitti sulkevansa tuotantolinjoja Keski-Euroopassa.

Kemin uusi tehdas lisää sellun tuotantoa ja vientiä

Maailman sellumarkkinoilla tarjonta kasvaa, mutta kysyntä on ainakin hetkellisesti vähenemässä. Lyhytkuituisen lehtisellun tarjonta kasvaa selvästi, kun esimerkiksi UPM:n tehdas Uruguayssa sai juuri käynnistysluvan. Pitkäkuituista havusellua valmistava Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas taas käynnistyy loppuvuodesta. Toisaalta havusellun tarjontaa vähentävät Kanadan tuotantovaikeudet.

Sellusta valmistettavien lopputuotteiden kysyntä on kuitenkin Euroopassa laskussa, ja Kiinassa pehmopapereissa ja pakkausmateriaaleissa on ylikapasiteettia. Etenkin ensi vuonna Kemin-tehdas kuitenkin lisää Suomen selluntuotantoa ja -vientiä. Vientiä kasvattaa myös sellua jatkojalostavien tehtaiden käyttöasteen lasku.

EU:n uusi pakkausjäteasetus voi uhata kartongin näkymiä

Kulutuksen väheneminen globaalisti heikentää kartonkien lähitulevaisuuden markkinanäkymiä. Esimerkiksi aaltopahvin kysyntä laski etenkin viime vuoden toisella puoliskolla, kun verkkokaupan kuljetukset vähenivät. Elintarvikepakkauksissa näkymät ovat paremmat, ja suomalaisille ensikuidusta valmisteluille kartonkituotteille ennakoidaan hieman muita tuotteita parempaa kysyntää.

”Kun kartongin asema Suomen metsäteollisuuden tärkeimpänä vientituotteena vahvistuu, on syytä pitää silmällä EU:n ehdotusta uudeksi pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Nykyinen ehdotus sisältää tekijöitä, jotka heikentävät pohjoismaisten kartonkituotteiden asemaa”, Marjo Maidell sanoo.

Ehdotuksen mukaan pakkausten tulee sisältää lisääntyvissä määrin kierrätettyjä raaka-aineita, ja uudelleenkäytettävien eli käytännössä muovisten pakkausten osuutta halutaan kasvattaa. Asetuksen lopullisesta sisällöstä neuvotellaan tänä ja ensi vuonna.

Koko PTT:n metsäalan ennuste on julkaistu verkkosivuillamme www.ptt.fi

Lisätietoja