Metsäneuvonta on ilmastoystävällisen metsänhoidon avainlinkki

Hiilineutraaliuden tavoittamisessa metsä on tärkeässä asemassa. On arvioitu, että metsissä tehtävien toimenpiteiden muutoksilla voi olla lähes yhtä suuri vaikutus hiilidioksidin nettopäästöihin kuin liikenteellä. Erityisen tärkeitä ilmaston kannalta ovat turvemailla sijaitsevat metsät. Niissä olennaisimpia ovat vedenpinnan säätelyyn vaikuttavat toimet, koska pinnan ollessa liian matalalla tai korkealla vapautuu runsaasti kasvihuonepäästöjä.

Kirjoittaja on vanhempi ekonomisti Mats Godenhielm

 

Hiilineutraaliuden tavoittamisessa metsä on tärkeässä asemassa. On arvioitu, että metsissä tehtävien toimenpiteiden muutoksilla voi olla lähes yhtä suuri vaikutus hiilidioksidin nettopäästöihin kuin liikenteellä. Erityisen tärkeitä ilmaston kannalta ovat turvemailla sijaitsevat metsät. Niissä olennaisimpia ovat vedenpinnan säätelyyn vaikuttavat toimet, koska pinnan ollessa liian matalalla tai korkealla vapautuu runsaasti kasvihuonepäästöjä.

 

Metsänomistajat ovat keskenään erilaisia taustoiltaan ja he arvostavat erilaisia asioita. Iso osa metsänomistajista tiedostaa tutkimusten mukaan ilmastoystävällisen metsänhoidon merkityksen yhteiskunnalle ja moni haluaa toimia ilmastoystävällisesti. Ilmastoystävälliseen metsänhoitoon kuten jatkuvapeitteiseen kasvatukseen on kiinnostusta. Kysymys kuuluu: Miten tämä kiinnostus käännetään teoiksi?

 

Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa ja nyt tehdyt päätökset vaikuttavat monen kymmenen vuoden päähän. Vaikutukset kohdistuvat sekä tuloihin että metsien hiilensidontaan. Joskus molempia tavoitteita voidaan edistää samanaikaisesti. Esimerkiksi tuhkalannoituksella voidaan sekä parantaa metsänomistuksen kannattavuutta että edistää hiilensidontaa ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

 

Jotta metsänomistajien halu toimia ilmastoystävällisesti voidaan muuttaa teoiksi, pitää teoista tehdä mahdollisimman vaivattomia. Tämä vaatii metsänhoidon ja siihen liittyvien päätösten ymmärtämistä.  Missä vaiheessa kannattaa tukea metsänomistajaa menetelmien vertaamisessa keskenään, niiden käyttöönotossa tai päätöksissä käytännön toimista? Miten huomioida erilaisten metsien ja metsänomistajien vaihtelevat tarpeet?   

 

Suomessa on paljon metsäosaamista. Täällä tehdään kansainvälisesti erittäin korkealaatuista tutkimusta metsänhoidon ilmastovaikutuksista. Meillä on lisäksi perinne uusien kasvatusmenetelmien tuomisesta metsänomistajille. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset ovat jo yli sata vuotta tukeneet metsänomistajia niiden omaksumisessa.  

 

Metsäalan neuvojat ja suunnittelijat ovat toisin sanoen tärkeä linkki tutkimuksen, uusien menetelmien ja metsänomistajien välissä. He tuntevat lisäksi metsänhoitoon liittyvän käytännön päätöksenteon. Tätä osaamista voisi nykyistä tehokkaammin käyttää hyväksi, kun helpotetaan uusien ilmastoystävällisten metsänhoitokäytäntöjen omaksumista.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 31.5.2021