Maatalouden hoitamaton lainakanta hallintaan

Hoitamattomien eli yli 90 päivää myöhässä takaisinmaksun eräpäivästä olevien luottojen määrä maataloudessa on kasvanut merkittävästi. Tämä on huolenaihe niin pankeille kuin lainanhaltijoille itselleen. Huolta lisää, että luvut häivyttävät keskiarvoihin sen, että järjestämättömät luotot keskittyvät samoille maatiloille, ja maatilojen välillä on entistäkin voimakkaampaa polarisoitumista.

Maatalouden kokonaislainakanta oli Suomen Pankin tilaston mukaan tämän vuoden maaliskuussa noin 4,5 miljardia euroa. Yksityisten elinkeinonharjoittajien maatilojen lainakanta oli vajaat 3,1 miljardia euroa, josta peräti 7,6 prosenttia oli hoitamattomia. Yhtiömuotoisilla maatiloilla oli lainaa 1,4 miljardia euroa, josta 4,6 prosenttia oli hoitamatonta.

Maatalouden rakennemuutoksen myötä maatalousyritysten lukumäärä vähenee ja jatkavien tilojen koko keskimäärin kasvaa. Uusien investointien kokoluokka kasvaa erityisesti kotieläintaloudessa. Vierasta pääomaa tarvitaan ennen kaikkea investointeihin, maan hankintaan ja omistajanvaihdoksiin.

PTT:n ja Luken meneillään olevassa maatalouden kestävää rahoitusta tutkivassa hankkeessa tarkastellaan maatalouden rahoitusaseman muutoksia. Hankkeessa neljän pankkiryhmän lainankäsittelijöille tehdyn kyselyn mukaan maatilayrityksen maksukykyä arvioidaan pankeissa yhä kriittisemmin lisääntyneen pankkisääntelyn vuoksi. Lisäksi vakuusarvojen muutosta on tapahtunut alueittain ja tuotantosuunnittain. Vakuusarvojen koetaan heikentyneen varsinkin reuna-alueilla. Myös pellon arvo vaihtelee merkittävästi valtakunnallisesti. Heikentyneet luottoluokitukset lisäävät vakuusvaateita.

Ammattitaidon ja osaamisen merkitys on kasvanut niin maatiloilla kuin pankeissakin. Kestävä rahoitus ja pankkisääntely edellyttävät niin maatalousyrittäjiltä kuin lainankäsittelijöiltäkin entistä parempaa ymmärrystä maatalouden liiketoiminnan lainalaisuuksista. Kilpailukykyisten maatilayritysten ja tulevaisuuden kotimaisen ruuantuotannon edistämisen tulee olla mahdollista, kun vastuullisuus tulee väistämättä mukaan maatalouden rahoitukseen.

Pankit vakuuttavat, että rahoitusta on saatavilla, jos laskelmat osoittavat kannattavuutta ja maksuvalmiutta. Maksuvalmiuden tulisi myös käytännössä toteutua. Tuotantopanoskustannusten ja tuottajahintojen hintaheilahtelut viime vuosina ovat koetelleet tätä ennakoitavuutta.

Hoitamattoman lainakannan pienentämiseksi tärkeää on, että maatalousyrittäjä laatii vuosittaisen maksuvalmiusbudjetin ja päivittää sitä tarpeen mukaan vuoden aikana. Talous-, henkilö- ja tuotantoriskien hallinta on keskeinen osa maatilayrityksen johtamista.

Kolumni on julkaistu alun perin Maaseudun Tulevaisuudessa 29.5.: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/145ee4da-f52f-4ae0-985a-5a20b4b7c251