Kutsu työpajaan: Mistä ja miten nuoria yrittäjiä maatalousalalle?

Onko sinulla ideoita nuorten yrittäjien alalle tulon helpottamiseksi? Haluatko vaikuttaa politiikkasuosituksiin? Tervetuloa Kasvupolku-tutkimushankkeen virtuaaliseen yhteiskehittämisen työpajaan tiistaina 14.2.2023 klo 13.00–15.30 etsimään ratkaisuja siihen, miten nuorten yrittäjien tuloa maatalousalalle voitaisiin helpottaa. Työpajan toimenpide-ehdotuksista jalostetaan politiikkasuosituksia.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 9.2. klo 16: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/15a091c4-66aa-4061-8931-7af5c084afe4?displayId=Fin2722677&surveyLocale=fi

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-osallistumislinkki viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Lisätietoja tilaisuudesta löytyy tapahtumasivulta: https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/kasvupolku-tyopaja-mista-ja-miten-nuoria-yrittajia-maatalousalalle/

Mistä on kyse?

Osaavilla nuorilla on valmiudet kokeilla ennakkoluulottomasti uutta ja kehittää uusia tapoja yrittää. Maatalousalan jatkuvuus on haaste, johon nuoret viljelijät pystyvät vastaamaan, mutta miten tehdä maatalousala nuorille houkuttelevaksi? CAP27-suunnitelman erityistavoitteena on muun muassa kannustaa nuoria viljelijöitä maatalousalalle ja tukea heitä kestävän yritystoiminnan kehittämisessä maaseutualueilla. Kannustamisen keinoja ja ratkaisuja mietitään Kasvupolku-hankkeessa.

Syksyllä toteutettiin viisi nuorten yrittäjien tulevaisuustyöpajaa eri puolilla Suomea yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Työpajoihin osallistui maatalousyrittäjiksi opiskelevia, alalle aikovia sekä jo alalla toimivia nuoria maatalousyrittäjiä. Työpajoissa kuultiin nuorten näkökulmia tulevaisuudesta – sekä toimialasta että yrittäjyydestä, ideoitiin keinoja ja ratkaisuja alalle tulon kynnyksen madaltamiseksi ja tunnistettiin maatilayrittäjyyden osaamistarpeita koulutuksen näkökulmasta.

Helmikuun työpajassa keskitytään entistä syvemmin nuorten alalle pääsyn ratkaisuihin. Sytykkeenä käytetään syksyn tulevaisuustyöpajojen tuloksia. Niiden pohjalta pienryhmissä työstetään toimenpide-ehdotuksia siitä, mistä ja miten saadaan nuoria yrittäjiä maatalousalalle.

Työpajaan on kutsuttu hallinnon, koulutuksen, neuvonnan, tutkimuksen, edunvalvonnan, yrittäjien ja opiskelijoiden edustajia.

Ystävällisin terveisin,

Pellervon Taloustutkimuksen ja Luonnonvarakeskuksen Kasvupolku-hanke sekä Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätietoja