Kuinka hyvin suomalainen lomautusjärjestelmä toimii? Miten sitä pitäisi muuttaa?

PTT, Helsingin yliopisto ja Owal Group ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, joka selvittää Suomen lomautusjärjestelmän toimivuutta. Tavoitteena on arvioida järjestelmän hyötyjä ja haittoja sekä antaa poliittisille päätöksentekijöille ja valmistelijoille kehitysehdotuksia. Järjestelmä on ollut käytössä suurin piirtein nykymuodossaan jo vuosikymmeniä.

”Järjestelmää perustellaan usein tavoitteella ehkäistä työsuhteiden pysyvää katkeamista tilanteissa, joissa yritysten työvoiman tarve vähenee tilapäisesti. Se saattaa myös vaimentaa suhdannevaihteluita esimerkiksi vähentämällä yritysten konkursseja matalasuhdanteessa”, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Mats Godenhielm.

Lomautusjärjestelmän on arvioitu olleen erityisen hyödyllinen koronapandemian aikana.

Toisaalta on mahdollista, että lomautusjärjestelmä on yrityksille ainakin julkisen talouden näkökulmasta liiankin helppo tapa vähentää työvoimaa. Järjestelmä saattaa myös alentaa kansantalouden kokonaistuottavuutta hidastamalla työntekijöiden siirtymistä yrityksiin, joissa heidän tuottavuutensa olisi korkeampi.

Järjestelmän hyötyjä ja haittoja on vaikea punnita pelkästään talousteoreettisten näkökohtien perusteella, joten se edellyttää tietoa mm. siitä, minkälaiset työnantajat ja minkälaisissa tilanteissa hyödyntävät sitä, ja miten järjestelmä vaikuttaa työttömyysjaksoihin ja työntekijöiden siirtymiseen yrityksestä toiseen.

Nyt alkava tutkimushanke lisää ymmärrystä suomalaisen lomautusjärjestelmän toimivuudesta. Siinä hyödynnetään asiantuntijahaastatteluita, työnantajakyselyä, yritys- ja työntekijätason rekisteriaineistojen tilastollista ja ekonometristä analyysiä, yritysten irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyviä valintoja kuvaavaa talousteoreettista mallia sekä työpajaa.

Hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2023 ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2024. Tutkimuksen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS).

Lue lisää hankkeesta: https://www.ptt.fi/hankkeet/lomautusjarjestelman-toimivuus-ja-mahdolliset-kehityskohteet/