123. Varusmiesten työkyky

Satu Nivalainen – Anneli Hopponen. 2010. VARUSMIESTEN TYÖKYKY. PTT työpapereita 123. 37 s. ISBN 978-952-224-052-1 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-053-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa selvitetään varusmiesten työkykyä Työterveyslaitoksen kehittämän työkykyindeksin avulla. Tutkimuksessa selvitetään myös varusmiesten ennen palvelusaikaa olleet koulutukset ja työssäkäynnit sekä suunnitelmat palvelusajan jälkeen. Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla varusmiehillä on hyvä tai erinomainen työkyky. Työkyky verrattuna elinikäiseen parhaimpaan sai keskimäärin kiitettävän arvosanan (9). Varusmiehet arvostavat työtä: yli puolet pitää työtä hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeänä ja melko tärkeänä liki 40 %. Puolet varusmiehistä haluaa työhön ja joka kolmas opiskelemaan palveluksen jälkeen.

Asiasanat: varusmiehet, työkyky. 
 
Satu Nivalainen – Anneli Hopponen. 2010. THE WORKING ABILITY OF CONSCRIPTS. PTT Working Papers 123. pp.37. ISBN 978-952-224-052-1 (nid),ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-053-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: In this working paper we evaluate the working capacity of conscripts using the Work Ability Index developed by the Finnish Institute of Occupational Health. We also evaluate  the education and working history of conscripts prior to their military service and their plans after the military service. According to this report, most of the conscripts have good or excellent working ability. The conscripts estimate their present working ability to be excellent (9) compared to lifetime best (10) in average. Over half of the conscripts consider work to be very important and almost 40% quite important in terms of welfare. Half of the conscripts are willing to work and third of them want to study after completing their military service.

Key words: conscripts, work ability.