202. Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttömiin.

PASI HOLM – ANNELI HOPPONEN. 2007. VAMMAISTEN TYÖKYKY VUONNA 2007: VERTAILUA TYÖTTÖMIIN. Pellervon taloudellisen tutki-muslaitoksen raportteja nro 202. 42 s. ISBN 978-952-5594-50-8 (NID), ISBN 978-952-5594-51-5 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 työikäistä vammaista. Useiden vammaisjärjestöjen jäsenille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitetään vammaisten henkilöiden nykyistä työssäkäyntiä, halukkuutta ja mahdollisuuksia tehdä työtä sekä vertaillaan vammaisten työkyky työttömien työkyvyn kanssa. Vammaisten työkykyä arvioidaan ensimmäistä kertaa Työ-terveyslaitoksen kehittämän työkykyindeksin avulla. Vammaisista kolmannes on halukas tekemään työtä. Työnteon merkitystä hyvinvoinnin kannalta pitää erittäin tärkeänä 40 prosenttia vammaisista. Työkyky on erinomainen tai hyvä 30 prosentilla vammaisista. Vammaisista runsaalla viidenneksellä on pysyvä työpaikka. Kun myös vapaaehtoistyö otetaan mukaan, puolet vammaisista on tehnyt työtä viimeisen 24 kuukauden aikana. Vammaisten piirissä on runsaasti käyttämätöntä työvoimareserviä.

Avainsanat: Vammaiset, työllisyys, työkyky

PASI HOLM – ANNELI HOPPONEN. 2007. THE WORKING CAPACITY OF HANDICAPPED PERSONS IN 2007: COMPARISON WITH UNEMPLOYED PERSONS. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 202.

Abstract: In Finland there are approximately 300.000 handicapped persons of working age. In this survey study, which was targeted to the members of several organizations of disabled persons, we evaluated current employment, willingness to work and possibility to work of handicapped persons and compared their working capacity with the working capacity of unemployed persons. It is the first time when one has applied the Work Ability Index developed by the Finnish Institute of Occupational Health to handicapped persons. According to the study every third handicapped person is willing to work. About 40 percent of handicapped persons consider that employment is very important for the human well-being. About 30 percent of handicapped persons have an excellent or good working capacity. More than every fifth handicapped person has a permanent job. If one takes voluntary work into account, half of handicapped persons have worked during the last 24 months. There are a lot of unused employment resources among handicapped persons.

Key words: handicapped persons, employment, working capacity