49. Sukupolvenvaihdokset ja tilanpidon kehittäminen

Pyykkönen, Perttu. 2001. SUKUPOLVENVAIHDOKSET JA TILANPIDON KEHITTÄMINEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 49. 22 s. ISBN 951-5299-43-0, ISSN 1455-4623.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetään tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrää ja sukupolvenvaihdoksen tehneiden tilojen kehittämistä. Sukupolvenvaihdoksia on tehty viimeisen viiden vuoden aikana ennätysmäisen vähän. Melan vakuutustilastojen perusteella voidaan arvioida, että sukupolvenvaihdosten yhteismäärä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut noin 1 000 vaihdosta vuodessa. Sukupolvenvaihdosaktiivisuus on ollut selvästi voimakkaampaa Etelä- ja Länsi-Suomessa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Sama tilanne näyttää jatkuvan myös koko Agenda 2000 -kauden eikä sukupolvenvaihdosten kokonaismääräkään kasva kuin ehkä hieman. Suurin osa sukupolvenvaihdoksista on tehty perinteiseen tapaan yhdellä kertaa yhdelle jatkajalle kauppana. Keskimääräinen kauppahinta on ollut noin 600 000 mk. Pääosan kauppahinnasta nuoret viljelijät joutuvat hankkimaan tilan ulkopuolelta, sillä oman rahoituksen osuus on vain noin 10 %. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilaa kehitetään voimakkaasti, peltoalaa kasvatetaan ja investoidaan melkoisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana 90 % tiloista investoi ainakin jonkin verran. Tänä aikana toteutettujen ja suunnitteilla olevien investointien yhteismäärä on noin 560 000 mk investoivaa tilaa kohden. Kun omarahoitusmahdollisuudet ovat sukupolvenvaihdoksen jälkeen vielä huonot, voidaan arvioida, että nämä investoinnit lisäävät jatkajan velkataakan lähes kaksinkertaiseksi.

Avainsanat: Sukupolvenvaihdos, investoinnit, rakennekehitys, rahoitus, alueelliset erot.

Pyykkönen, Perttu. 2001. GENERATION TRANSFERS IN FINLAND AND DEVELOPMENT OF FARMS AFTER THE TRANSFERS. Pellervo Economic Research Institute Working papers No. 49. 22 p.

Abstract: The study examines the number of generation transfers and the development of farms after the transfer in Finnish agriculture. The results show that during the last five years the transfers have been record low. Estimated from farmers’ insurance statistics there have been only about 1 000 transfers annually.  The transfer activity has been greatest in Southern and Western Finland, and similar development is expected to continue during the Agenda 2000 period as well. Furthermore, the increase in generation transfers will be only modest. Most of the transfers have been made in a traditional way so that one successor purchases the whole farm at once. The average price of the farm has been 600 000 FIM. The successors have to borrow almost all of this sum. The self-financing proportion is only about 10 %. Immediately after the generation transfer almost all of the successors start considerable changes on the farm. Their arable area is increased, and large investments are initiated. During the first five years after the transfer nine out of ten successors invest at least on something. The total amount of investments is about 560 000 FIM per investing farm in that period. Since self-financing possibilities are still weak due to the generation transfer, these investments almost double the debt burden of the successor.

Key words: Generation transfer, investment, structural change, financing, regional differences.