1. Pellon hinnan kehityksestä maamme eri alueilla 1960-77 sekä lisämaan käyvästä hintatasosta vuonna 1978

Hannes Valkama. PELLON HINNAN KEHITYKSESTÄ MAAMME ERI ALUEILLA 1960-77 SEKÄ LISÄMAAN KÄYVÄSTÄ HINTATASOSTA VUONNA 1978. Raportteja ja artikkeleita 1. ISBN 051-9083-01-4. ISSN 0357-7384. Seuraavassa on saatettu kirjalliseen muotoon tulokset siitä aineiston valintapohdiskelusta sekä keruu- ja laskentatyöstä, jota MMK Hannes Valkama ja maat.metsät.yo Timo Hankilahti ovat tehneet Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitoksessa syksyllä 1978. Tämän esityksen tarkoituksena on antaa yleiskuva pellon käyvästä hintatasosta maamme eri osissa vuonna 1978, sekä selvitellä hieman sitä, miten hintataso on 1970-luvun kuluessa kehittynyt. Tarkastelu on suurimmalta osin käytännön lähestä kuvailua ja käytettyjen lähdeaineistojen vertailua.