203. Ovatko työttömyysturvan kokonaisvaikutukset yksilövaikutusten summa?

Juho Alasalmi. 2020. Ovatko työttömyysturvan kokonaisvaikutukset yksilövaikutusten summa? PTT työpapereita.

Tiivistelmä: Sekä teoreettisen että empiirisen tutkimuksen tulokset ovat selkeät siitä, että anteliaampi työttömyysturva laskee työttömän työllistymisen todennäköisyyttä ja kasvattaa työttömyyden pituutta. Numeeriset estimaatit vaikutusten koosta ovat mahdollistaneet mahdollisten politiikkamuutosten vaikutuksia arvioivat laskelmat. Näissä laskelmissa kokonaisvaikutusten ajatellaan usein olevan yksilötasolla arvioitujen vaikutusten summa olettaen erilaisten ulkois- ja koko-naistasapainovaikutusten poissaolon. Tarkastelen tämän oletuksen uskottavuutta tarjoamalla katsauksen tuoreimpaan työttömyysturvan kokonaistyöllisyysvaikutuksia käsittelevään kirjallisuuteen. Yksilövaikutusten summa eroaa kokonaisvaikutuksista erityisesti hyödyke- ja työmarkkinoiden kautta toimivien kokonaistasapainovaikutusten ja työnetsinnän ulkoisvaikutusten vuoksi. Tämän hetken tutkimuksen valossa työttömyysturvan enimmäiskeston muutosten osalta hyödykemarkkinoiden kokonaiskysyntävaikutukset ja työnetsinnän ulkoisvaikutukset näyttävät dominoivan vaikutuksia työn kysynnän kautta, jolloin yksilötason summatut vaikutukset yliarvioisivat kokonaisvaikutuksia. Työttömyysturvan etuuksien tason muuttuessa mahdollisesti kuitenkin vaikutukset työn kysynnän kautta dominoivat siten, että yksilötason summatut vaikutukset aliarvioisivat kokonaisvaikutuksia. 

Asiasanat: Työttömyysturva, työttömyys, kokonaisvaikutukset, kokonaistasapainovaikutukset, ulkoisvaikutukset.

Juho Alasalmi. 2020. Do micro effects of UI sum up to macro effects? PTT Working Papers. 

Abstract: Both theoretical and empirical research is clear about the individual level effects of UI generosity on re-employment probability and unemployment duration. The well-established elasticities motivate quantitative policy evaluations of changes in UI benefit generosity where the aggregate effect is thought to be the sum of individual effects, implicitly assuming the absence of general equilibrium effects and market externalities. I review the recent literature on the general equilibrium effects and market externalities of UI benefit generosity to study whether this assumption is warranted. Potential mechanisms for the divergence of micro and macro effects considered are the general equilibrium effects through labor and commodity markets and the search externalities among the unemployed. The current state of the art of the empirical literature seems to suggest that for benefit duration extensions, search externalities or aggregate demand effects dominate labor demand reactions and the macro effect, while sharing the sign, is smaller than the micro effect. In case of benefit level increases, however, labor demand effects via increasing wages may dominate such that the macro effect, while sharing the sign, is larger than the micro effect.

Keywords: Unemployment insurance benefits, unemployment, macro effects, general equilibrium effects, search externalities.