157. Metsien sertifiointi Euroopassa. Metsän­omistajajärjestöjen ja viranomaisten suhtautuminen ja toimenpiteet – Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Itävalta, Iso-Britannia ja Ranska

MÄKI, Päivi – TOIVONEN, Ritva. 1998. Metsien sertifiointi Euroopassa. Metsänomistajajärjestöjen ja viranomaisten suhtautuminen ja toimenpiteet – Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Itävalta, Iso-Britannia ja Ranska. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 157. ISBN 951-8950-82-2, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä:Selvityksessä tarkastellaan postikyselyn ja asiantuntijahaastattelujen keinoin useiden Euroopan maiden metsänomistajien organisaatioiden ja metsähallinnon suhtautumista sekä toimenpiteitä metsien sertifiointiin sekä muihin ympäristömerkintäjärjestelmiin. Näkemyksiä Euroopan komissiossa ja eurooppalaisten maanomistajien katto-organisaatioissa kuvataan myös. Kyselyn tulosten mukaan kansalliset ratkaisut aluetasolla toteutettuna nähdään kohdemaissa soveltuvimmaksi tavaksi metsien ympäristömerkinnälle. Metsien sertifiointia pidetään periaatteessa mahdollisena kaikissa maissa paitsi Saksassa, ja laajapohjainen osallistuminen kehitystyöhön nähdään tärkeäksi. Kansallisen järjestelmän ja metsänhoidon standardien sitominen johonkin kansainväliseen kehykseen katsotaan oleelliseksi, mutta olemassa olevia kansainvälisiä järjestelmiä ei pidetä sellaisenaan soveltuvina. Eurooppalaisen puitteen kehittäminen kansallisille merkintäjärjestelmille katsotaan erääksi mahdolliseksi malliksi. Kaikissa maissa sertifioinnin kustannusten arvioidaan ylittävän hyödyt. Kuitenkin Pohjoismaissa mahdollisiin hyötyihin ja sertifiointiin viestintävälineenä suhtaudutaan toiveikkaammin kuin muualla. Tässä korostuu metsäteollisuuden vientimaiden erot verrattuna tuojamaihin. Sekä metsänomistajien organisaatiot että viranomaiset arvioivat yksityismetsänomistajien tiedot metsien ympäristömerkintäjärjestelmistä puutteellisiksi. Tietoa metsien sertifioinnista katsotaan ylipäätään olevan saatavilla niukasti.

Avainsanat: Metsien sertifiointi, ympäristömerkintä, perhemetsätalous, metsähallinto

MÄKI, Päivi – TOIVONEN, Ritva. 1998. Forest Certification in Europe. Attitudes and Actions of Forest Owner Organisations and Forest Authorities – Finland, Sweden, Norway, Germany, Austria, UK and France. Reports and Discussion Papers No. 157, 118 p. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Finland) ISBN 951-8950-82-2, ISSN 0357-7384

ABSTRACT: The paper describes opinions and activities of forest owner organisations and forest authorities towards environmental labelling systems of forests in several European countries. The empirical data consists of a mail survey and personal interviews. Opinions and activities of land owner organisations at European level and in the European Commission are also described. The survey results indicate that a national labelling system is found as the most preferable solution, but either within some international frame system and/or using internationally agreed standards. Wide co-operation in the development work is emphasised. The costs of certification are assumed to exceed the economic benefits obtained from certification. However, organisations in the Nordic countries see that forest certification may function as a marketing tool. This reflects differences in the situation between forest products exporting and importing countries. Both forest owner organisations and forest authorities in several countries agree that there is too little objective information available about forest certification/environmental labelling, especially this regards forest owners.

Key words: Forest Certification, Environmental labelling, NIPF-ownership