91. Matalan tuottavuuden työn tukimallin laajentaminen alle 26-vuotiaisiin

PASI HOLM. 2007. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKIMALLIN LAAJENTAMINEN ALLE 26-VUOTIAISIIN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 91, 23 s. ISBN 978-952-5594-44-0 (NID), ISBN 978-952-5594-45-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan alle 26-vuotiaille laajennetun työnantajan matalan tuottavuuden tukimallin vaikutuksia valtion talouteen ja nuorten työllisyyteen. Tukimallin avulla voidaan alentaa työnantajamaksuja ja näin parantaa työnantajien työllistämiskannustimia. Alle 26-vuotiaille kohdennettu matalan tuottavuuden työn tukimalli loisi nuorille 2 000–3 000 kokonaan uutta työpaikkaa. Lisäksi 4 000–6 000 nykyisin osa-aikaisessa työsuhteessa olevaa nuorta saisi kokoaikaisen työsuhteen. Tuen piirissä olisi 66 000 nuorta, jotka ansaitsevat 900–2 000 euroa kuukaudessa. Alle 26-vuotiaille kohdennetun matalan tuottavuuden työn tuki maksaisi valtiolle 130 miljoonaa euroa vuodessa.  

Avainsanat: Työllisyys, alle 26-vuotiaat työntekijät, työnantajamaksut 
 
PASI HOLM. 2007. EXTENDING THE LOW-PRODUCTIVITY WORK SUBSIDIES TO WORKERS UNDER THE AGE OF 26 YEARS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No.91, p 23. ISBN 978-952-5594-44-0 (NID), ISBN 978-952-5594-45-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 

Abstract: The paper analyses the effects of the low-productivity work subsidies targeted to workers under the age of 26 years on the government’s budget cost and on the youth employment. The work subsidies would reduce the employers’ payroll taxes and therefore improve the employers’ incentive to hire more young workers. The subsidies targeted to workers under the age of 26 years would create 2 000–3 000 new jobs. In addition, 4 000–6 000 young part-time workers would get whole-time jobs. About 66 000 workers who are under the age of 26 years and who have monthly earnings in the range of 900–2 000 euros belong to the subsidy schema. The subsidy schema increases the government’s budget cost 130 million euros.     

Keywords: Employment, workers under the age of 26 years, employers’ payroll taxation