163. Marjojen, sienten ja yrttien kaupallinen hyödyntäminen Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Rämö, A-K., Kerkelä, L. ja Horne, P. 2014. MARJOJEN, SIENTEN JA YRTTIEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN POHJOIS-KARJALASSA JA KAINUUSSA. PTT työpapereita 163. 69 s. ISBN 978-952-224-155-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Pitkälle jalostetut tuotteet ja erilaistuminen ovat edellytyksiä suomalaisten marja- ja sienituotteiden menestymiselle kansainvälisillä markkinoilla syksyllä 2013 kerätyn yrityshaastatteluaineiston perusteella. Suomalaisten marjayritysten raaka-aineen poimivat metsistä pääosin thaimaalaiset poimijat. Sienten poiminta on toistaiseksi voitu hoitaa kotimaisin voimin. Kotimaisten poimijoiden raju väheneminen ja poimijoiden riittävyys jatkossa sekä suuret vuotuiset satovaihtelut ovat marja- ja sienialan yritysten suurimmat ongelmat. Suomessa marjojen ja sienten jalostusaste on pääosin alhainen. Jalostusastetta nostamalla tuotteista saataisiin tuntuvasti enemmän lisäarvoa, joka jäisi kotimaahan. Suomalaisten luonnontuotteiden vientivaltteina pidetään korkeita hivenainepitoisuuksia, puhtautta ja voimakkaita aromeja. Tärkeimmät vientimarjat ovat mustikka ja puolukka, joiden pääasialliset markkina-alueet ovat Keski-Eurooppa ja Aasia. Marjat viedään enimmäkseen jäädytettyinä. Sienistä taloudellisesti merkittävimmäksi on noussut herkkutatti, jota viedään pääosin tuoreena lähinnä Italiaan. Venäjän markkinoita pidetään potentiaalisesti hyvinä suomalaisille luonnontuotteille. Rajat ylittäviin yhteistyömahdollisuuksiin luonnontuotesektorilla suhtaudutaan kuitenkin varovaisesti. Haastatteluihin osallistui kahdeksan luonnontuotealan yrityksiä edustavaa henkilöä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Tutkimus on osa EU:n lähialuerahaston (ENPI) rahoittamaa MULTIEFFORT-hanketta.

Asiasanat: Ekosysteemipalvelut, tuotantopalvelut, luonnontuotteet, keräilytuotteet, marjat, sienet. 

Rämö, A-K., Kerkelä, L. and Horne, P. 2014. BUSINESS OF BERRIES, MUSHROOMS AND HERBS IN NORTH-KARELIA AND KAINUU. PTT Working Papers 163. 69 p. ISBN 978-952-224-155-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Differentiation and far upgraded products are prerequisites for a success of Finnish berry and mushroom products on export markets according to interviews conducted in autumn 2013. Most of the wild berries needed by Finnish industry are collected by Thai pickers. Mushrooms are picked mainly by domestic pickers. A drastic drop of domestic pickers in recent years and availability of pickers in the future as well as big annual variations of yields are the main concerns of Finnish berry and mushroom companies. In addition, the degree of processing is quite low in the Finnish berry and mushroom industry. Added value of products could be increased by upgrading. Competitive advantages of Finnish natural products are high nutrient contents, purity and strong flavors. The most important export berries are bilberry and lingonberry the main markets being Central Europe and Asia. As to mushrooms, cep is the most important species on economic terms. The main market is Italy and ceps are exported mainly as fresh. The Finnish natural products were assessed to have good chances on Russian markets. However, possibilities of cross-border cooperation on natural products sector were doubted. Eight persons representing organizations of Finnish natural products sector were interviewed in North-Karelia and Kainuu districts. The study is a part of MULTIEFFORT project financed by ENPI CBC Programme.

Keywords: Ecosystem services, provisioning services, natural products, non-wood products, berries, mushrooms.