229. Kunnat verouudistuksen maksajina?

Pasi Holm – Janne Huovari. 2011. KUNNAT VEROUUDISTUKSEN MAKSAJINA? Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 63. ISBN 978-952-5801-31-6 (nid.), ISBN 978-952-5801-32-3 (PDF), ISSN 1235-6956. PTT raportteja 229, Pellervon taloustutkimus PTT, ISBN 978-952-224-074-3 (nid.), ISBN 978-952-224-075-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (nid.), ISSN 1796-4776 (PDF). 56 s.

Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2008 verotuksen kehittämistyöryhmän selvittämään Suomen verotuksen uudistamista. Erityisesti huomiota tuli ottaa väestön ikääntymisen vaikutukset sekä osaamisen ja aineettoman pääoman aiempaa suurempi merkitys talouden kasvulle.  Verouudistuksen tulisi huomioida myös verotuksen oikeudenmukaisuus ja kestävään kehityksen liittyvät haasteet.

Tässä tutkimuksessa on arvioitu verotuksen kehittämistyöryhmän esitysten vaikutuksia kuntaverotukseen ja kuntien verotuloihin. Verovaikutukset on laskettu kunnittain ja raportissa esitellään vaikutukset suurimmille kunnille ja muille kunnille maakuntakohtaisesti.

Verotyöryhmän ehdotuksilla on huomattava vaikutus kuntien verotuloihin. Tuloverotuksen keventäminen vähentää kuntien verotuloja 2,4 prosenttia, eli 560 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuoton siirtäminen kunnilta valtiolle pienentää kuntien tuloja 6,6 prosenttia, eli 1550 miljoonaa euroa. Verotyöryhmä toivoo, että kunnat paikkaisivat verotulojen menetykset kiinteistöverotusta kiristämällä. Verotyöryhmän mukaan yhteisöveron poiston vaikutus olisi korvattava kunnille valtionosuuksia kasvattamalla. Valitettavasti verotyöryhmä ei esitä mallia, miten yhteisövero-osuuden poisto kompensoitaisiin kunnille.