260. Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit – Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua?

Emmi Haltia, Peetu Keskinen, Hanna Karikallio, Eeva Alho, Lauri Vuori ja Naufal Alimov. 2019. Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit – Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua? PTT raportteja 260. 184 s.

Tiivistelmä Tämä tutkimus tarkastelee kaupunkilaisten asumismieltymyksiä ja valintoja kyselytutkimuksen perusteella. Kyselyssä käytettiin valintakoemenetelmää, jossa vastaajat tekevät valintoja tietyillä ominaisuuksilla kuvattujen vaihtoehtojen välillä. Tutkimus on ensimmäinen tällä menetelmällä toteutettu suomalaisten asumismieltymyksiä selvittävä tutkimus. Tutkimuksen aineisto (n=2900) kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelilla. Aineistossa painottuu jonkin verran iäkkäämmät ikäryhmät eikä se myöskään poimintatavan vuoksi ole edustava otos suomalaisista.

Tulosten mukaan alle 40-vuotiaat vastaajat olivat kiinnostuneempia uusista alueista kuin yli 40-vuotiaat, joista lähes kaikille kaupunkikeskustan lähialue oli uutta aluetta mieluisampi. Lähiö oli edellä mainittuihin alueisiin verrattuna selvästi vähemmän haluttu asuinpaikka. Kaikki vastaajat olivat halukkaita maksamaan jonkinlaisesta vehreydestä asunnon läheisyydessä. Alle 40-vuotiailla oli selvästi iäkkäämpiä pienempi maksuhalukkuus autopaikasta, vaikka oma autopaikka lisäsikin yleensä asunnon mieluisuutta. Yhteiskäyttötilat puolestaan lisäsivät yli 40-vuotiaiden maksuhalukkuutta selvästi nuorempia enemmän.

Latenttien luokkien malli erotti vastaajien joukosta neljä ryhmää, jotka erosivat toisistaan asuntovalintoihin vaikuttaneiden tekijöiden perusteella. Ryhmät olivat: Viherkaupungin pientaloasujat (24% vastaajista), urbaanit kaupunkilaiset (15%), hintatietoiset omistusasujat (50%) ja modernit viherkaupunkilaiset (11%). 

Asiasanat: asumispreferenssit, maksuhalukkuus, kaupunkiseudut, vehreys, autopaikat, yhteiskäyttötilat, asuinalue, talotyyppi