37. Forest Taxation and Rotation Age under Private Amenity Valuation: New results

ERKKI KOSKELA AND MARKKU OLLIKAINEN. 2000. FOREST TAXATION AND ROTATION AGE UNDER PRIVATE AMENITY VALUATION: NEW RESULTS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 37. 16 p. ISBN 952-5299-25-2, ISSN 1455-4623

ABSTRACT:  This paper studies the impact of harvesting, property and profit taxes on private rotation age in an ongoing rotations model, where the private landowner is interested not only in the present value of harvest revenue, but also in the private amenity services provided by the forest stand. The main finding of the paper is that conventional wisdom about the rotation effects of forest taxes, distilled from the Faustmann model, predominantly ceases to hold. This is because forest taxes distort the relative profitability of timber and amenity production in a way that is sensitive to the precise nature of amenity valuation. Therefore, the design of forest tax policy necessitates good knowledge of the landowner’s objective function concerning the type of amenity services.

Key words: Private rotation, amenity services, forest taxation.

ERKKI KOSKELA JA MARKKU OLLIKAINEN. 2000. METSÄVEROTUS JA KIERTOAIKA, KUN METSÄT TUOTTAVAT VIRKISTYSPALVELUITA: UUSIA TULOKSIA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 37. 16 s. ISBN 952-5299-25-2, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ:  Paperissa tutkitaan metsäverotuksen vaikutusta metsän optimaaliseen kiertoaikaan, kun yksityismetsänomistaja on kiinnostunut hakkuutulojen lisäksi myös metsien tuottamista virkistyspalveluista. Tarkastelun kohteena on useita vaihtoehtoisia veromuotoja: myyntitulovero, yksikkövero, voittovero sekä erilaisia omaisuusveroja. Tutkimuksen päätulos on, että perinteinen, Faustmannin kiertoaikamallista johdettu viisaus metsäverojen kiertoaikavaikutuksista, lakkaa pääsääntöisesti pitämästä paikkaansa. Syynä tähän on, että nyt metsäverot vääristävät puuntuotannon ja virkistyskäytön suhteellista edullisuutta riippuen siitä, kuinka virkistyskäytön arvostus kehittyy puuston ikääntymisen myötä. Tämän vuoksi metsäveropolitiikan suunnittelu edellyttää hyvää tietoa metsänomistajien tavoitefunktiosta virkistyspalvelujen luonteen suhteen.

Avainsanat: yksityinen kiertoaika, virkistyspalvelut, metsäverotus