189. Farm Bill 2014 ja CAP – maatalouspolitiikan uudistukset vertailussa

Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. Farm Bill 2014 ja CAP – maatalouspolitiikan uudistukset vertailussa. PTT Työpapereita 189.  
 
Tiivistelmä: Viimeisin Farm Bill -uudistus saatiin päätökseen vuonna 2014. Uudistuksessa muokattiin maataloustuotekohtaisia tukiohjelmia, kehitettiin satovakuutusjärjestelmiä, yhdisteltiin eri ympäristönsuojeluohjelmia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja samalla leikattiin niiden rahoitusta, sekä uudelleenvaltuutettiin ruoka-apuohjelma. EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta poiketen ympäristönsuojelu ei ole toistaiseksi näytellyt keskeistä roolia Yhdysvaltojen maatalouspolitiikassa. Maatalouspolitiikan rahoituksen puolustaminen on koko ajan hankalampaa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Maatalouspolitiikkaan käytettävissä olevat budjettivarat ohjaavat tulevien politiikkauudistusten valmistelua sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. Rahoituksen tiukentuminen pakottaisi suurempaan uudistukseen poliittisesta tilanteesta riippumatta. 
 
Asiasanat: Farm Bill 2014, maatalouspolitiikka, politiikkauudistus, CAP 
 
Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. Farm Bill 2014 and the CAP – Comparing agricultural policy reforms. PTT Working Papers 189 
 
Abstract: The most recent reform of the Farm Bill was completed in 2014. Provisions in the reform reshaped the structure of farm commodity support, extended crop insurance coverage, consolidated conservation programs and reduced the funding of conservation programs, and reauthorized nutrition assistance. Unlike the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union conservation programs have not played a central role in the agricultural policy of the United States. Depending the funding of agricultural policy is more and more difficult in both United States and in the Europe. Disposable funding for agricultural policy direct the arrangement of next policy reforms in the USA and in the EU. Regardless of the political situation the funding tighter funding would enforce towards to a bigger policy reform. 
 
Key words: Farm Bill 2014, Agricultural Policy, Policy reform, CAP