225. Erityisryhmien työkyky – työttömät ja vammaiset

Veera Laiho – Anneli Hopponen – Terhi Latvala – Anna-Kaisa Rämö. 2010. ERITYISRYHMIEN TYÖKYKY – työttömät ja vammaiset. PTT raportteja 225. 64 s. ISBN 978-952-224-062-0 (NID), ISBN 978-952-224-063-7 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tässä kyselytutkimuksessa selvitetään työttömien ja vammaisten työkykyä ja työhalukkuutta. Arvioinnissa on käytetty Työterveyslaitoksen kehittämää työkykyindeksiä. Työkyky on erinomainen tai hyvä hieman yli puolella työttömistä ja hieman yli 60 prosenttia työttömistä haluaa töihin. Ikääntyneiden työttömien työhalukkuus on selvästi alhaisempi kuin muiden ikäluokkien. Pääsy eläkeputkeen näyttäisi laskevan 60-vuotiaiden työttömien työhalukkuutta. Työttömillä kaksi vuotta on kriittinen piste työttömyyden yhtäjaksoisessa kestossa, tämän jälkeen työkyky laskee voimakkaasti. Vammaisista hieman yli kolmasosalla on erinomainen tai hyvä työkyky ja hieman alle puolet on halukkaita ja kykeneviä tekemään työtä. Vammaisten työllistymisprosessissa on vielä kehitettävää ja se vaatii tehostamista.

Avainsanat: Työttömät, vammaiset, työllisyys, työkyky, työhalukkuus

Veera Laiho – Anneli Hopponen – Terhi Latvala – Anna-Kaisa Rämö. 2010. THE WORKING CAPACITY OF UNEMPLOYED AND DISABLED PERSONS. PTT Reports 225. p. 64. ISBN 978-952-224-062-0 (NID), ISBN 978-952-224-063-7 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Abstract: In this report we evaluate the working capacity and willingness to work of unemployed and handicapped persons. In our evaluations we have applied the Work Ability Index developed by the Finnish Institute of Occupational Health. Approximately half of the unemployed have excellent or good working capacity and slightly over 60 per cent of the unemployed want to work. Unemployed persons over 55 years are much less willing to work than the younger unemployed. Entitlement to additional days of earnings-related unemployment allowance appears to decrease the willingness to work of 60- year-old unemployed persons. Two years is a critical point in unemployment for the unemployed persons. After that the working capacity decreases sharply. Approximately one third of the handicapped have excellent or good working capacity and approximately half of the handicapped are willing and able to work. The employment process of the handicapped persons needs to be improved and it should also be made more effective.

Key words: Unemployed persons, handicapped persons, employment, working capacity, willingness to work