196. Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa

Rauhanen, Timo – Peltoniemi, Ari. 2006. VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for Economic Research, B, ISSN 0788-5008 (NID), ISSN 1795-3340 (PDF), No 122). ISBN 951-561-629-8 (nid.), ISBN 951-561-630-1 (PDF). Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Pellervo Economic Research Institute. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 196, ISSN 1455-4623, ISBN 952-5594-10-6 (PAP), ISBN 952-5594-11-4 (PDF).

Tiivistelmä: Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia eikä sitä nykylainsäädännön mukaan voida alentaa. Tuoreen suomalaisarvion mukaan pääosa arvonlisäveron muutoksesta siirtyy hintoihin. Veronalennuksen ja -korotuksen hintvaikutukset eivät kuitenkaan ole symmetrisiä. Elintarvikkeiden kysynnän hintajousto on matala, ja siksi alv-kannan alentamisen työllisyysvaikutukset olisivat vähäisiä.

Asiasanat: Arvonlisäverotus, elintarvikkeet, ruokapalvelut

Abstract: The value-added tax rate of foodstuffs in Finland is hte fifth high within the EU25 countries. Every member country is allowed to apply a reduces tax rate in foodstuff. The VAT rate of restaurant services in Finland is 22 per cent, and according to EU legislation in force it is not possible to reduce it. Most of the change of the VAT rate is passed on to prices. The effects of tax increase and decrease are not, however, symmetric. The price elasticity of food dtuffs is low. That's why a reduced tax rate on food stuffs would have minor influence in employment.

Key words: VAT, foodstuffs, restaurant services