192. Automaattisen lypsyjärjestelmän käyttöönotto: kannattavuus ja hankintaan vaikuttavat tekijät

TERHI LATVALA – ANTTI SUOKANNAS. 2005. AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 192. 85 s. ISBN 952-5299-90-2 (NID), ISBN 952-5299-91-0 (PDF), ISSN 1456-3215.

TIIVISTELMÄ: Maitotilalla automaattilypsyyn siirtyminen vähentää kotieläintöihin käytettyjen työtuntien määrää noin 30 prosentilla. Asema- ja automaattilypsyn kannattavuusvertailussa pääasiallinen taloudellinen vaikutus syntyy selvästä työmäärän alentumisesta automaattilypsyssä. Vaikka kallis laiteinvestointi nostaa automaattilypsyn konepääoman kustannusta tilalla, niin siitä huolimatta keskimääräisellä 30 prosentin työn vähentymisellä automaattilypsyssä nettovoitto jää suuremmaksi kuin vaihtoehtoisessa asemalypsyssä. Suomalaisilla tiloilla tärkeimmiksi syiksi automaattilypsyyn siirtymiseen olivat työmäärään ja työn fyysiseen kuormitukseen liittyvät syyt. Automaattilypsyyn siirtymisessä haluttiin myös parantaa lehmien terveyttä ja hyvinvointia, lisätä korkeatuottoisten lehmien lypsykertoja ja parantaa eläinten oloja. Joustavampi työaika automaattilypsyssä tasaa työmäärää kiirehuippuina peltoviljelytöiden aikaan.

Avainsanat: automaattinen lypsyjärjestelmä, kannattavuus, käyttöönotto

TERHI LATVALA – ANTTI SUOKANNAS. 2005. ADOPTION OF AUTOMATIC MILKING SYSTEM: PROFITABILITY AND REASONS FOR ADOPTION. Pellervo Economic Research Institute Reports No 192. 85 p. ISBN 952-5299-90-2 (NID), ISBN 952-5299-91-0 (PDF), ISSN 1456-3215

ABSTRACT: Adopting an automatic milking system on a Finnish dairy farm decreases the hours spent on animal husbandry by approximately 30 per cent. When comparing a milking parlour and the automatic milking system, the main economic benefit clearly results from the decrease in labour costs in automatic milking. In terms of economic profitability, the net return in automatic milking remains above that of the milking parlour system. On Finnish farms the main reasons for adopting automatic milking systems are reasons linked to the workload and physical loading. Producers also want to enhance the welfare of the animals, increase the milking frequency of highly productive cows and improve the living conditions of milking cows. A more flexible working time distributes the workload evenly during busy cultivation periods.

Key words: automatic milking system, profitability, adoption