Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi arvioimalla ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen eri aikajänteellä ja eri asiakasryhmissä. Miten työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja ohjaus toimivat, ja millaisia vaikutuksia vuoden 2018 ammatillisella reformilla on mahdollisesti ollut työvoimakoulutuksen suosioon, kohdentumiseen ja siihen osallistuneiden työllistymiseen? Tutkimuksessa selvitetään myös työvoimakoulutuksen eri järjestämistapojen ja hankintamenetelmien toimivuutta.

Lisätietoja

https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/uutiset/ammatillisen-tyovoimakoulutuksen-toimivuuden-ja-vaikutusten-arviointi-infograafi.html