Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos

Metsänomistajakunnan muutoksen myötä metsänomistajien näkemykset metsätalouden ja metsänomistuksen kannattavuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä muuttuvat. Hanke tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä, raakapuumarkkinoita ja puuraaka-aineen saatavuutta, metsien käsittelyn ja käytön hyväksyttävyyttä, metsä­palveluja metsänomistajille, metsien eri hyötyjen yhteensovittamista sekä metsäpolitiikan keinojen vaikuttavuutta.

Tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on

1) selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista

2) tarkastella metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen