Maatalouden kannattavuus, kilpailukyky, sopeutuminen muuttuviin riskeihin ja nuorten viljelijöiden aloittamisen mahdollisuudet -arviointi (MAAT)

Arvioinnissa tarkastellaan CAP-suunnitelman maatalouden kannattavuuteen, kilpailukykyyn, muuttuviin riskeihin sopeutumisen sekä nuorten viljelijöiden aloittamiseen liittyvien CAP-suunnitelman toimenpiteiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Arviointi liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/2115 erityistavoitteisiin (ET) 1, 2, 4 ja 7. Arvioinnissa tehdään väliraportti lokakuuhun 2025 mennessä, ja arvioinnin loppuraportti valmistuu marraskuuhun 2027 mennessä.

Arvioinnista vastaavat Luonnonvarakeskus ja Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Lisätietoja hankkeesta PTT:llä: Sari Forsman-Hugg

Hankkeen muut tutkijat PTT:llä: Pekka Kinnunen, Päivi Kujala, Mauri Yli-Liipola