Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa

Tavoitteet

Työssä tarkastellaan merkittävimpiä Suomessa kulutettavia elintarvikkeita ja selvitetään olemassa olevaa tietopohjaa Suomessa ja kansainvälisesti sekä kansainvälisiä hankintaesimerkkejä. Lisäksi työssä arvioidaan luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia ja yhteensopivuutta ilmastopolitiikan kanssa. Lopputuloksena työ tuottaa ehdotuksen mahdollisista sovellettavista luonnon monimuotoisuutta edistävistä periaatteista ja kriteereistä ruokahankintoihin.

Lisätietoja

Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi