Alueelliset asunto- ja työmarkkinat ovat yhteydessä toisiinsa

Yksittäisten tarinoiden kautta julkiseen keskusteluun ovat nousseet taantuvien alueiden asuntomarkkinat. Suomen asuntomarkkinoiden kehitys on eriytynyt alueellisesti. Omakotitalon myyminen voi olla haastavaa syrjäisillä seuduilla. Kasvavissa kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat, mutta miten käy asunnoille muilla alueilla?

 

Kirjoittaja on ekonomisti Sanni Kiviholma 

 

Yksittäisten tarinoiden kautta julkiseen keskusteluun ovat nousseet taantuvien alueiden asuntomarkkinat. Suomen asuntomarkkinoiden kehitys on eriytynyt alueellisesti. Omakotitalon myyminen voi olla haastavaa syrjäisillä seuduilla. Kasvavissa kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat, mutta miten käy asunnoille muilla alueilla?

Omaan kotitaloon liittyy paljon ominaisuuksia, joita ei voi mitata rahassa. Tontti, jolla talo sijaitsee voi itsessään olla arvokkaampi kuin itse talo. Usein omakotitalo on ostettu tarkoituksena asua siinä mahdollisimman pitkään. Harvemmin sitä pidetään sijoituskohteena, joka arvon noustua myydään voitolla.

Kaupungistuminen on jo pitkään ollut merkittävä asuntomarkkinoita ohjaava trendi. Suomalaisten asumispreferenssit ovat muuttuneet, mikä näkyy rakentamisessa. Oman pihan ja ison asunnon sijaan arvostetaan yhä enemmän palveluita, kuten ravintoloita ja kahviloita, sekä toimivuutta. Asunnon sijainti on asukkaille tärkeää. Pienten asuntojen suosio on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja samalla asuntojen keskimääräinen neliömäärä on laskenut.

Kaupungistumiskehityksestä huolimatta asuntokysymys on maaseudulla edelleen ajankohtainen sen vaikuttaessa myös työmarkkinoiden toimivuuteen. Tänä vuonna valmistuvassa hankkeessamme tarkasteltiin syitä siihen, miksi maaseudulle ei saada tarvittavaa työvoimaa. Usein työntekijää ei löydy valmiiksi alueelta, joten sinne pitäisi houkutella työntekijöitä muilta alueilta.

Yhdeksi keskeisistä haasteista nousi heikosti toimivat asuntomarkkinat. Jos nykyistä asuntoaan ei saa myytyä, voi uudelle alueelle työn perässä muuttaminen olla lähes mahdotonta. Jos työpaikan läheltä ei löydy sopivaa asuntoa, ei muuttaminen uudelle alueelle ole houkutteleva vaihtoehto.

Toisaalta maaseudulle helpotusta tuovat pendelöijät. Kun halutaan asua palveluiden lähellä, kaupungeista pendelöidään maaseudulle töihin yhä useammin. Maaseudulla on tarvetta niin asiantuntijatehtäviin kuin suorittavampaankin työhön. Toimivat liikenneyhteydet helpottavat työntekijöiden liikkumista ja hillitsevät asuntojen hintojen nousun painetta kasvukeskuksissa.

Taantuvien alueiden asuntomarkkinoita tarkastellaan lisää PTT:n vuosittaisen asuntomarkkinaennusteen erikoisteemassa, joka julkaistaan tammikuussa.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 9.12.2019