Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

Pikakommentti kehysriihestä: Arvonlisäveron nosto on perusteltu toimi – mutta talouskasvun turvaamiseksi sen pitäisi tulla voimaan vasta 2025

Hallituksen päätös korottaa yleistä arvonlisäveroa 25,5 prosenttiin on perusteltu toimi, mutta talouskasvun turvaamiseksi sen olisi hyvä tulla voimaan vasta ensi vuoden alussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen hallituksen kehysriihen ratkaisuja.

Avaa artikkeli

Kuluttajat kannattavat laajasti omavaraisuutta ja ruokaketjun reilua tulonjakoa – mutta yhtä monet eivät halua maksaa niistä lisähintaa

Ruuan hinnan nopea hinnannousu on muuttanut selvästi kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymistä, kertoo Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econin tutkimushankkeessa toteutettu kuluttajakysely. Hinta on kaikissa tuloluokissa tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Ruuan omavaraisuutta puolestaan pidetään yleisesti tärkeänä, joskaan siitä ei olla aivan yhtä innokkaita maksamaan lisähintaa. Valtaosa kuluttajista ei kannata ruuan arvonlisäveron nostoa.

Avaa artikkeli

Puun käyttö elpyy massateollisuuden vetämänä – kuitupuun hinta jatkaa nousuaan

Puun käyttö kääntyy nousuun tänä ja ensi vuonna, mikä lisää hakkuita ja nostaa myös puun hintoja, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Puun käyttöä kasvattaa tänä vuonna erityisesti massateollisuus, mutta vuonna 2024 myös puutuoteteollisuus pääsee kiinni uuteen kasvuun. Metsänomistajien bruttokantorahatulot jatkavat nousua.

Avaa artikkeli

Metsäteollisuuden näkymät kääntymässä kohti parempaa –sahojen pitää vielä odottaa ensi vuoteen

Metsäteollisuuden suhdannenäkymät kohenevat hieman tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Sahoja painaa yhä rakentamisen alakulo, sen sijaan sellun, paperin ja kartongin tuotanto ja vienti kasvavat maltillisesti. Rakentamisen elpyminen ja talouden yleinen virkistyminen alkavat lisätä vientiä selvemmin ensi vuoden mittaan. Tämän kevään poliittisten lakkojen lopullinen vaikutus metsäteollisuuden koko vuoden tuotantoon ja vientiin riippuu loppuvuoden kysynnästä.

Avaa artikkeli

Pikakommentti asuntojen hinnoista: Tammikuun sukellus loppui, mutta hinnat yhä alamaissa

Asuntojen hinnat olivat helmikuussa yhä heikolla tasolla, mutta kevään mittaan markkinoilla saatetaan nähdä vilkastumista, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tuoreita asuntomarkkinatilastoja. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat helmikuussa koko maassa 5,4 % edellisestä vuodesta, mutta nousivat 1,4 % tammikuusta.

Avaa artikkeli

Ruuan hinta laskee maltillisesti

Ruokamarkkinat etsivät uutta tasapainoa viime vuosien markkinashokkien jälkeen. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan ruuan hinta laskee tänä vuonna 2 prosenttia, mutta niin hinnat kuin ruuantuotannon kustannuksetkin jäävät korkeammalle tasolle aiempiin vuosiin verrattuna. Maatalouden tuottajahinnat kääntyvät laskuun, ja maatalouden yrittäjätulo putoaa. Ennusteeseen tuo epävarmuutta etenkin se, alkavatko kotitaloudet kuluttaa vai säästää, kun reaalitulot nousevat.

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Työllisyys suhteellisen hyvä olosuhteista huolimatta

Työllisyys pysyy Suomessa yhä suhteellisen hyvällä tasolla, vaikka työmarkkinoilta ja taloudesta on tullut paljon huonoja uutisia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun työllisyyslukuja.

Avaa artikkeli

Talous kääntyy taantumasta vuoden lopulla – julkisen talouden alijäämä pysyy suurena

Suomen talous tarpoo vielä taantumassa, mutta loppuvuonna näkymät kirkastuvat, ja ensi vuonna on jo odotettavissa talouskasvua. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna 0,6 prosenttia ja kasvaa vuonna 2025 1,2 prosenttia. Taloutta painavat vielä alaspäin rakentamisen alakulo ja heikko vientikehitys. Jo loppuvuonna taloutta alkavat piristää laskeva korkotaso ja inflaation talttuminen. Työllisyys heikkenee, mutta vain maltillisesti. Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena muun muassa hyvinvointialueiden vaikeuksien ja lisääntyvien puolustusinvestointien vuoksi.

Avaa artikkeli

Hiilimarkkinoilla yksiköiden myyntimäärä laski – keskihinta pysyi edeltävää vuotta korkeampana

Viime vuonna Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla yksiköiden tuotanto ja myynti lisääntyivät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta laskua oli selvästi edeltävästä vuodesta. Myytyjen yksiköiden keskihinta pysytteli yli kaksinkertaisena vuoden 2022 hintoihin verrattuna.

Avaa artikkeli

Asuntomarkkinoiden eriytyminen on yhteydessä myös yritysrahoitukseen ja alueiden taloudelliseen toimeliaisuuteen

Suomen väestökehitys ja aluetalous käyvät läpi suurta murrosta, kun kaupungistuminen kiihtyy ja syntyvyys laskee. Pellervon taloustutkimuksen tuore Puheenvuoro-julkaisu pohtii, miten asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys kytkeytyy myös yritysrahoitukseen ja laajempaan taloudelliseen toimeliaisuuteen. Vaikutuksia voi koitua varsinkin mikro- ja pienyrittäjille, mutta myös kokonaisten seutujen elinvoimalle.

Avaa artikkeli

Pikakommentti asuntojen hinnoista: Hinnat luisussa vielä tammikuussa

Odotetusti tammikuu oli vielä heikko asuntokaupassa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomisti Veera Holappa. ”Kauppamäärät olivat pieniä, koska osa kaupoista siirtyi viime vuoden puolelle ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poiston myötä”, Holappa kommentoi.

Avaa artikkeli

Pikakommentti työllisyydestä: Työttömyys jatkoi tammikuussa kasvuaan – odotetusti

Työttömyys jatkoi tammikuussa kasvuaan, mikä on varsin odotettu kehitys, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita työvoimatilastoja.

Avaa artikkeli

Asuntomarkkinat kääntyvät vihdoin montusta nousuun

Asuntomarkkinat vilkastuvat ja asuntojen hinnat kääntyvät vihdoin nousuun vuoden 2024 aikana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa tänä vuonna 0,5 prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Vuokrien kasvu kiihtyy, erityisesti ARA-asunnoissa. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa varsinkin suurten kaupunkien vuokra-asuntokysyntää. Asuntopolitiikassa olisi ryhdyttävä hillitsemään segregaatiota yhä kunnianhimoisemmin, esimerkiksi edistämällä asuinalueiden monimuotoista asuntotarjontaa ja takaamalla laadukas opetus kaikilla alueilla.

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat eivät näytä tuovan suuria muutoksia Suomen metsä- ja maatalouteen

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kasvu vaatii monien ongelmien ratkaisemista ilmastoyksiköiden tuotannossa ja käytössä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Maanomistajien halukkuus osallistua markkinoille riippuu paljon siitä, miten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy ja millaiseksi muodostuvat yksiköiden laatuvaatimukset ja hinta. Tulevaisuuden kehitystä arvioivien skenaarioiden perusteella vapaaehtoiset markkinat eivät olisi johtamassa merkittäviin muutoksiin Suomen maankäyttösektorilla.

Avaa artikkeli