”Yritysten menestys ja henkilöstön työkyky”, Pasi Holm, 9.3.2009

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Yritykset ovat kiinnittäneet oikeutetusti huomiota sairauspoissaolojen aiheuttamiin kustannuksiin ja tuotannonmenetyksiin. Vähäisemmälle huomiolle ovat jääneet henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn vaikutukset tuottavuuden kasvuun ja yritysten menestymiseen.

Uusi tutkimus osoittaa, että työpaikan henkilöstön henkiset voimavarat ja organisaatioon sitoutuminen sekä henkilöstön kokema esimiehen tuki ja oikeudenmukaisuus ovat yhteydessä työpaikan johdon arvioon työyhteisön suoritus- ja kilpailukyvystä.

Työntekijöiden henkisillä voimavaroilla ja heidän työkyvyllään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa on selkeä yhteys toimipaikan tuottavuuden ja palkkojen kehitykseen.

Tutkimuksen mukaan henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi ovat viime vuosina parantuneet vähittäiskaupassa ja huonontuneet metallialalla. Henkilöstön henkisiin voimavaroihin vaikuttaa keskeisesti luottamus työpaikan pysyvyydestä. Viime syksynä alkanut taloustaantuma ja sitä seuranneet lomautukset heijastuvat työhyvinvointiin. Kaupan alalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia.

Jos metallialan toimipaikkojen henkilöstön henkiset voimavarat paranisivat vähittäiskaupan toimipaikkojen tasolle, muutaman kymmenen työntekijän metallialan toimipaikkojen liikevaihto voisi kasvaa useita kymmeniä tuhansia vuodessa. Reilut viisi prosenttia vähittäiskaupan alan vuosina 2004–2007 tapahtuneesta tuottavuuden kasvusta voidaan arvioida syntyneen henkilöstön työkyvyn paranemisesta.

Työterveyshuoltoyritykset voisivat tarjota asiakasyrityksilleen nykyistä enemmän lisäarvoa, jos ne pystyisivät tuotteistamaan tutkimuksessa hahmotellun työterveyshuollon palautemallin, jonka yritykset voisivat liittää omaan työhyvinvointi- ja kustannusseurantaansa.

Työterveyshuollon ja yritysten yhteistyön kehittämisessä on varmistettava, että yksittäisen työntekijän tiedot pysyvät täysin tunnistamattomina.

pasi.holm@ptt.fi