”Yrittäjää ei kannata rangaista”, Pasi Holm

                                     8.3.2010 Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka

Valtiovarainministeriön verotyöryhmästä (niin sanottu Hetemäen työryhmä) tihkuneiden ennakkotietojen mukaan yrittäjien verotukseen aiotaan esittää merkittäviä, useiden prosenttiyksiköiden kiristyksiä. Toivottavasti pääosin virkamiehistä koostuvan työryhmän ajatukset eivät saa poliittista tukea. Suomi tarvitsee mahdollisimman paljon yrittäjien omalla työllään ja yrittämisellään luomia työpaikkoja. Yrittäjien veronkorotukset ovat työllisyyden näkökulmasta myrkkyä.

Kuten palkansaaja myös yrittäjä tarkastelee verotustaan kokonaisuutena. Yrittäjätulon verotus koostuu yrityksen maksamasta yritysverosta ja osakkaan maksamasta osinkotuloverosta. Jos osinkoverotusta kiristetään, yrittäjän kannustimet omien varojen sijoittamiseen yritystoimintansa kehittämiseen heikkenevät.

Julkisessa keskustelussa on vähätelty osinkoverotuksen kiristämisen vaikutuksia sillä perusteella, että yrittäjän voi itse päättää, nostaako hän osinkotuloja vai palkkatuloja omasta yrityksestään. Yrittäjän verotus ei täten voi olla korkeampi kuin palkansaajan, oli osinkoverotus kuinka kireää tahansa. Jos yrittäjä nostaa palkkaa, sitä verotetaan palkkaverolla.

Yrittäjän verotuksen vertailu palkansaajan verotukseen ei kuitenkaan ole perusteltua, koska yrittäjyyteen liittyy palkansaajaa korkeampi riski. Yrittäjän on aina maksettava työntekijöidensä palkat riippumatta yritystoiminnan tuloksesta. Yrittäjätulo muodostuu, kun yritystoiminnan tuotoista on vähennetty kaikki yritystoiminnan kustannukset.

Jos korkea osinkoverotus pakottaa yrittäjän nostamaan yrittäjätulonsa palkkana, yrittäjän kannustimet kantaa yrittäjäriskiä häviävät.

Suomeen ei synny lisää työllistäviä pk-yrityksiä eikä ainakaan korkean riskin kasvuyrityksiä.

Yritys- ja osinkoverotuksesta päätettäessä kannattaa tutkia tilastoja viime vuosilta. Yritysten määrä on kasvanut 35 000:lla vuosina 2005–2008. Vastaavana aikana pk-yritykset ovat lisänneet työntekijöitään 125 000:lla. Tätä hyvää kehitystä ei kannata yrittäjän verotusta kiristämällä katkaista.

Yrittäjän verotusta uudistettiin edellisen kerran Vanhasen ensimmäisellä hallituskaudella. Silloiset hallituspuolueet säilyttivät yrittäjän verotuksen kohtuullisena. Mikä mahtaakaan olla nykyisten hallituspuolueiden tahtotila?

pasi.holm ( at) ptt.fi