”Ympäristötuen sitoumukset rahoituskauden mittaisiksi” Kyösti Arovuori

                  MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 12.3.2012

Ympäristötukisitoumukset tehdään Suomessa viideksi
vuodeksi kerrallaan. Sopimuksiin on kuitenkin varattu rahaa ja niiden myös
halutaan olevan voimassa seitsemän vuotta. Todellisuudessa viljelijät halutaan
siis sitouttaa ympäristötukeen viiden vuoden sijaan seitsemäksi vuodeksi
kerrallaan.

Vuonna 2007 tehdyt ympäristötukisitoumukset ovat tänä vuonna
katkolla. Helmikuun alusta lähtien viljelijät ovat voineet jatkaa sitoumusten
voimassaoloa suoraan Maaseutuviraston verkkopalvelusta. Jatko sovitaan kahdeksi
vuodeksi, eli vuoden 2013 loppuun saakka. Tämän jatkon seurauksena
ympäristötukisitoumuksen kestoksi tulee seitsemän vuotta ajalla
2007–2013.

Maatalouden ympäristötuki on osa kansallista Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaa. Maaseudun kehittämisohjelmat hyväksytään ja niihin
osoitetaan määrärahat aina koko Euroopan unionin rahoituskaudeksi. Meneillään
oleva rahoituskausi kattaa vuodet 2007–2013.

Maaseutuohjelmat rahoitetaan
EU:n yhteisestä ja jäsenmaiden kansallisista budjeteista. Ohjelmassa lyödään
lukkoon ympäristötuen toimenpiteet ja tukitasot. Ohjelmaa tarkastellaan
vuosittain, mutta kokonaisrahoitukseen tai ohjelman kestoon ei rahoituskauden
aikana puututa.

Selvästi merkittävin osa ympäristötukisitoumuksista
tehdään heti ohjelmakauden alussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että
ympäristötukeen varatut määrärahat sidotaan suurelta osin heti ohjelmakauden
alussa.

Ohjelmakauden aikana kokonaan uusia sitoumuksia tehdään
ainoastaan siinä tapauksessa, että käytettävissä olevat määrärahat riittävät
uusien sitoumusten perusteella haettavien tukien maksamiseen.

Jos
sopimuksia on tehty kesken edellisen rahoituskauden, niiden jatkamiseen varataan
määrärahat myös tulevalle rahoituskaudelle.

Viiden vuoden sitoumuskausi
juontaa juurensa rahoituskauteen 1993–1999. Suomi liittyi Euroopan unionin
jäseneksi vuonna 1995. Samalla alettiin toteuttaa myös
ympäristötukijärjestelmää. Ensimmäisen sitoumuskauden pituudeksi tuli
luonnollisesti viisi vuotta, koska tuolloin meneillään ollutta rahoituskautta
oli juuri sen verran jäljellä.

Sitoumusten kestoa ei kuitenkaan ole
muutettu, vaikka maaseudun kehittämisohjelmaa on toteutettu seitsemän vuoden
jaksoissa jo vuodesta 2000 lähtien.

Kahden vuoden ero sitoumusten ja
ohjelmakauden pituuden välillä ei ole mitenkään perusteltavissa. Seuraava
ohjelma- ja rahoituskausi alkaa vuonna 2014. Tulevassa ympäristötukiohjelmassa
sitoumusten kesto pitää heti lähdössä asettaa rahoituskauden mittaiseksi.