”Viljan hintojen lasku – väliaikaista?”, Terhi Latvala, 3.10.2008

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Kansainvälisen viljaneuvoston syyskuun arvion mukaan satovuonna 2008/2009 viljan kokonaissadon odotetaan kasvavan lähes 4 prosenttia maailmassa. Korkean hintatason siivittämänä vehnän tarjonta kasvaa 11 prosenttia.

Vehnän vientimarkkinoilla kilpailu kiristyy Australian sadon palatessa lähemmäs normaalia parin heikon satovuoden jälkeen. Lisäksi vehnän viennin ennakoidaan kasvavan myös Ukrainasta, Kazakstanista ja Valko-Venäjältä. Siten EU:n sisämarkkinoille tulee paineita laskea hintoja.

Maailman viljamarkkinoiden suuret hintavaihtelut jatkuvat, sillä varastot ovat edelleen varsin vähäiset. Vuonna 2009 yhdysvaltalaisen vehnän vientihinnaksi ennakoidaan keskimäärin 240 dollaria tonnilta, kun se viime kevään huipussaan kohosi jopa 462 dollariin tonnilta.

Hyvien sato-odotusten myötä vehnän ja maissin hinnat laskivat viime kevään huippuhinnoista. Laskusta huolimatta vuoden 2009 yhdysvaltalaisen vehnän hinnan ennakoidaan pysyvän suunnilleen 60 prosenttia vuosien 2000–2005 alhaista tasoa korkeammalla.

Sateet pitkittivät viljojen korjuuta useissa maissa ja ennätysmäisestä vehnäsadosta osa päätyy rehuksi. Hyvä sato maissista sekä rehulaatuisen vehnän lisääntynyt tarjonta painaa syksyllä rehuohran hintaa alas Euroopassa. Satovuonna 2008/09 maissin kulutus ylittää tuotannon, ja siten hintatasoon ei ennakoida yhtä suurta pudotusta kuin vehnällä.

Viime satokaudella Euroopan unionissa oli rehuviljoista tuontitarvetta, mutta nyt erittäin suuri maissisato, rehulaatuisen vehnän runsas tarjonta ja kasvanut ohran tuotanto pienentävät rehuviljojen tuontitarvetta.

Nykyisessä markkinatilanteessa vehnän elintarvikekäytön sekä rehuviljojen ja öljykasvien kulutuksen kasvu biopolttoainetuotannossa pitävät viljojen hinnat lähivuosina vähintäänkin satovuoden 2008/2009 keskimääräisellä tasolla.

Vahvat vientimarkkinat mahdollistivat hintojen nousun myös kotimaassa. Suomalaisen viljan vienti lisääntyi merkittävästi vuonna 2007 ja viljan vienti vuoden 2008 kesäkuuhun saakka on säilynyt vilkkaana. Etenkin kauran vienti Eurooppaan on ollut varsin hyvässä vedossa. Jatkossa vienti Eurooppaan vaikeutuu runsaan eurooppalaisen sadon vuoksi, joskin hyvälaatuiselle viljalle löytyy Euroopasta markkinoita myös loppuvuodesta.

Kuluvana syksynä sateet viivästyttivät kotimaisen viljan korjuuta ja heikensivät paikoin leipäviljan ja mallasohran laatua. Kotimainen hintataso sinnitteli poikkeuksellisesti syyskuun alussa vielä eurooppalaisten hintojen tasolla. Nyt runsas kotimainen sato painaa hintoja alas, jos viljan vienti ei vedä entiseen malliin. 

terhi.latvala@ptt.fi