Vienti elpyy – kotimarkkinoilla heikot näkymät

PTT-ennuste – kansantalous 2015 syys

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,2 prosenttiin. Viennissä on ollut alkuvuonna positiivinen vire. Vuonna 2016 päästään 1,1 prosentin talouskasvuun, mutta kasvu on edelleen selvästi hitaampaa kuin kilpailijamaissa. Vuoden 2016 näkymät ovat kaksijakoiset. Vienti kasvaa maailmantalouden imussa, mutta kotimainen kysyntä polkee paikoillaan ja työttömyys kasvaa edelleen.

Euroalueen talouden toipuminen on paras uutinen maailmalta. Kriisimaiden taloudet Kreikkaa lukuun ottamatta ovat toipumassa. Keskeisissä euromaissa kasvu on selvästi piristynyt, mikä näkyy erityisesti työmarkkinoilla. Työttömyys onkin laskussa lähes kaikissa EU-maissa. Talouskasvu hidastuu kehittyvissä maissa. Kiinan talouskasvun nykyistä jyrkempi hidastuminen olisi riski maailmantalouden tasaiselle kehitykselle.

Suomen vienti on kehittynyt heikosti finanssikriisin jälkeen, mutta nyt tärkeimpien läntisten vientimaiden talous kasvaa. Suomen kilpailukykyongelmat ovat lievenemässä. Viennin positiivinen vire on herättänyt myös investointisuunnitelmat. Suomen olisikin syytä saada maailmantalouden kasvusta kiinni, sillä noususuhdanne ei kestä ikuisesti.

Hallitus on tarttunut talouden tasapainottamiseen. Vuodelle 2016 on tehty tuntuvia menoleikkauksia. Lisäksi työn verotus kevenee hieman ja valmisteverot nousevat. Näillä toimilla valtiontalouden alijäämä pienenee, mutta finanssipolitiikka on vähemmän kireää kuin hallitusohjelman perusteella ennakoitiin. Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi ja julkisen talouden sopeuttamiseksi heikentävät kotimaista kysyntää.

Hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeekseen biotalouden edistämisen. Biotaloudessa on mahdollisuuksia, mutta hallitus näyttää keskittyvän lähinnä kotimaan markkinoille. Jos keskeisimmät innovaatiot biotaloudessa liittyvät vain suomalaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen paikallisesti, innovaatioille ei ole kysyntää maailman markkinoilla. Innovaatiotoiminnan tulisi keskittyä globaalien ongelmien ratkaisuun.

Suomeen on tullut viime viikkoina enemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aikaisemmin. Työmarkkinoiden näkökulmasta maahanmuutto on mahdollisuus, mutta on epävarmaa, pystymmekö hyödyntämään tämän mahdollisuuden. Integroituminen työmarkkinoille ratkaisee maahanmuuton vaikutukset. Polkua työmarkkinoille on nopeutettava merkittävästi sekä riittävillä työvoimapalveluilla että uudistamalla työmarkkinoita.

Lisätietoja: ekonomisti Janne Huovari, p. 040 1648 141,
s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi

Ohessa koko tiedote taulukoineen ja kuvioineen.