”Veroratkaisuja tarvitaan”, Tapio Tilli, 5.5.2008

                                             MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Metsätilat jäivät sukupolvenvaihdosten verohuojennusten ulkopuolelle. Vastineeksi hallitus kertoi korottavansa ja laajentavansa metsävähennystä.

Metsävähennys nousee nykyisestä 50 prosentista 60 prosenttiin tilan hankintamenosta. Myös metsävähennyksen käytön enimmäismäärä nousee nykyisestä 40 prosentista 60 prosenttiin vuosittaisen pääomatulon määrästä. Lisäksi metsävähennyksen käyttöä ei enää rajoiteta ostetulta tilalta saatavaan pääomatuloon.

Metsävähennystä laajentamalla hallitus pyrkii parantamaan metsätilojen rakennetta. Metsätilan osto tehdään nykyistä houkuttelevammaksi.

Tämän toivotaan kasvattavan metsätilojen kokoa. Metsää ostava pääsee hyötymään metsävähennyksestä myymällä puuta.

Hallitus arvioikin metsävähennyksen laajentamisen piristävän puukauppaa. Tämä toivo saattaa olla kuitenkin ennenaikainen.

Metsävähennyksestä pääsevät hyötymään vain ne metsänomistajat, jotka hankkivat tilansa vastikkeellisesti eli kaupalla. Tämä on varsin rajallinen osa metsänomistajista. Suurin osa metsänomistajista jää metsävähennysoikeuden ulkopuolelle.

Kyselytutkimusten mukaan metsää ostavat henkilöt ovat jo entuudestaan aktiivisia puumarkkinoilla. Metsävähennyksen laajentaminen ei luultavimmin muuta heidän käyttäytymistään. Kuten aiemminkin he käyttävät metsiensä hakkuumahdollisuuksia tehokkaasti hyväksi.

Vaikka metsävähennyksen laajentamisella ei ole merkittävää puun tarjontaa lisäävää vaikutusta, on se silti oikeansuuntainen toimenpide. Metsänomistajakunnan rakenne kaipaa muutosta.

Metsänomistajien keski-ikä on noin 60 vuotta ja liki puolet heistä on eläkeläisiä. Metsäsektorin tulevaisuutta ei voi rakentaa vanhenevan ja pieniä tiloja omistavien metsänomistajien varaan.

Metsävähennys kannustaa ostamaan metsää. Metsätilamarkkinoilla metsätilan ostajien vähäisyys ei ole kuitenkaan ongelma. Sen sijaan markkinoille kaivattaisiin lisää metsätilan myyjiä.

Metsät ovat perinteisesti siirtyneet suvussa ja ulkopuoliselle myyntiä on vierastettu, vaikka perillisillä ei olisi kiinnostusta metsätalouteen.

Metsävähennys tarvitsisi rinnalleen kannustimen, jolla metsätilan myynti tulisi metsänomistajalle nykyistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi omistusjärjestelyissä. Säätämällä metsätilan myynti luovutusvoiton verosta vapaaksi lisäisi metsätilatarjontaa.

Tällä hetkellähän metsätilan myynti lähisukulaiselle on tietyin edellytyksin verovapaa.
tapio.tilli@ptt.fi