”Veropolitiikka ja työllisyys”, Pasi Holm, 11.8.2008

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Vanhasen toisen hallituksen valmistautuessa toiseen budjettiriiheensä käydään julkista keskustelua hallituksen veropolitiikasta. Valtiovarainministeri Kataisen budjettiesityksessä ehdotetaan ensi vuodelle 800 miljoonan euron todellisia tuloveron kevennyksiä ja 500 miljoonan euron inflaatiotarkistuksia. Inflaatiotarkistus pitää sisällään ensi vuoden inflaation ja kuluvan vuoden alimitoitetun inflaatiotarkistuksen verotusta automaattisesti kiristävän vaikutuksen eliminoimisen.

VM:n ehdotuksen mukaan työntekijän ansiotulovero kevenee reilulla prosenttiyksiköllä kaikissa tuloluokissa. Hallituksen piirissä on keskusteltu veroalennusten kohdistumisesta. Nähtäväksi jää, painotetaanko veroalessa pieni ja keskituloisia.

Tuloverojen alennus on sekä ajoitukseltaan että mitoitukseltaan onnistunut. Tuloverojen alennus lisää kotitalouksien ostovoimaa ja parantaa työnteon kannustimia. Kansainvälisen talouden hidastuessa kotimaisen kysynnän tukeminen ja hyvän työllisyyskehityksen ylläpitäminen vahvistavat Suomen kansantaloutta.

PTT:n laskujen mukaan hallitus on tähän mennessä päättänyt kaikkiaan noin kahden miljardin euron veronkevennyksistä. Eläkeläisten verotusta on kevennetty (200 miljoonalla eurolla), perintö- ja lahjaveroa on uudistettu, auto- ja ajoneuvoveroa on kevennetty (250 milj.), puun myyntitulojen verotusta on kevennytty (170 milj). Ensi vuonna tuloverotus kevenee (800 milj) ja ruuan arvonlisävero alenee (500 milj.).

Kun otetaan huomioon hallitusohjelmassa mainitut, vielä päättämättä olevat veronalennukset, verotusta kevennetään hallituskaudella 2,5–3,0 miljardia euroa. Lipposen molemmat hallitukset ja Vanhasen ensimmäinen hallitus kevensivät verotusta vastaavilla summilla. Vanhasen toinen hallitus jatkaa täten lamanjälkeisten hallitusten verolinjaa.

Pääministerinä ollessaan Lipponen useasti totesi, että työllisyyden lisääminen on parasta sosiaali- ja tulonjakopolitiikkaa. Nykyisen hallituksen aikana työllisyys on jo kasvanut 60 000 henkilöllä. Hallituksen tavoite 80 000 uudesta työpaikasta saavutettaneen vuoden loppuun mennessä. Hallituksen veropolitiikka näyttää tukevan työllisyyttä.

pasi.holm@ptt.fi