Verkostoituminen on vastalääke globaaleille voimille

Globalisaation myötä yritysten liiketoiminta pilkkoutuu, jos se teknologian ja kuljetuskustannusten puolesta on mahdollista. Sähköinen tiedonsiirto mahdollistaa tuotantoprosessin pilkkomisen niin, että osat tuotannosta voidaan toteuttaa eri puolilla maailmaa ja osat kootaan yhteen jossain, missä kulutus lopulta tapahtuu. Tällainen liiketoiminta nähdään tyypillisenä monikansallisille yrityksille, jotka toimivat suurilla kuluttajamarkkinoilla.

Miten pienet paikalliset yritykset pärjäävät tässä tilanteessa? Ainoastaan niin, että niillä on jotain mitä ei voi muualla tuottaa tai niin, että sitä ei kannata etäisyyksien takia tuottaa muualla. Paikalliset yritykset tarvitsevat kuitenkin myös laajempia markkinoita kasvaakseen ja selviytyäkseen elinkelpoisina.

Osaamisen pilkkominen on työelämän nykyaikainen vaatimus, joka helpotuksesi monelle ei enää edellytä sitä, että pienyrittäjä tai oma yritys itse hallitsisi koko tuotantoprosessin suunnittelusta, toteutukseen ja markkinointiin, mukaan lukien vielä talous- ja henkilöstöhallinto.

Ydinosaamiseen keskittyminen edellyttää toiminnan ulkoistamista ja palvelujen ostamista.

Tämäntyyppinen verkostomainen talous, jossa pienet ja keskisuuret yritykset vastavuoroisesti hankkivat palveluita toisiltaan, on vastavoima globaalille kilpailulle. Verkostoissa voidaan vaihtaa palveluita niin, että riippuvuus ulkomaailmasta vähenee ja säästetään kustannuksia. Verkostot parantavat paikallista omavaraisuutta.

Kun yksi yritys tarjoaa markkinointiosaamista toiselle yritykselle, voi se vastaavasti säästää kustannuksissa hankkimalla yhteisen varaston muiden yritysten kanssa.

Verkostot voivat hyödyntää myös jäsentensä vapaa-ajan harrastuksia tai työntekijöiden omia verkostoja omaan vahvistumiseensa.

Verkostoituminen ja yhteistyö eivät tarkoita sisäänpäin kääntymistä vaan mahdollisuutta suuntautua ulospäin. Ainoat esteet verkostojen kehittymiselle ovat luultavasti keskinäinen kilpailu ja ennakkoluulot.

Mistä luovutaan, jos ydinosaamistakin jaetaan muiden kanssa? Johtaako yhteistyöhön suostuminen vain lisäkilpailuun tulevaisuudessakin, kun kilpailijat varastavat liikeidean.

Pienyritysten sosiaalisen ja taloudellisen verkoston kehittäminen on niiden elinkelpoisuuden välttämätön edellytys tulevaisuudessa. Kehitystä voi ajatella myös evoluutioksi. Nykymaailmassa ihmisestä on tullut yhä sosiaalisempi eläin, joka menestyy, kun se pystyy toimimaan mahdollisimman monessa sosiaalisessa kerroksessa. Tässä suhteessa olemme laumaeläimiä.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 17.2.2014.