”Venäläistä rulettia”, Matleena Kniivilä,

Venäjän ilmoitus raakapuun vientitulleista ja niiden korotuksista on askarruttanut suomalaisia. Venäläisten virallisena selityksenä tulleille on maan oman jalostavan teollisuuden kehittäminen. Kannattamattomaksi muuttuvan raakapuun viennin uskotaan pakottavan ulkomaiset yritykset investoimaan Venäjälle, raaka-aineen läheisyyteen.

Tavoite sinänsä onkin uskottava. Minkään kasvua tavoittelevan kansantalouden ei kannata kovin pitkään kaupata raaka-aineitaan muualle – jalostetuista tuotteista kun saa moninkertaisen hinnan ja vielä työpaikkoja kaupan päälle. Pelkkä ulkomaisten investointien houkutteleminen ei liene kuitenkaan ainoa syy vientitulleille. Venäläinen metsäteollisuus toivoo viennin tyrehdyttämisen myös laskevan paikallisen teollisuuden käyttämän raaka-aineen hintaa. Tämä tosin voi jäädä pelkäksi haaveeksi.

Suomen metsäteollisuuden johtohahmot ovat ennustaneet tullien johtavan metsäteollisuuden tuotannon merkittävään supistumiseen kotimaassa. Suomessa käytetystä raakapuusta viidennes tulee Venäjältä. Synkimmissä ennusteissa tuotannon on uskottu supistuvan jopa vastaavan osuuden verran. Ongelmia on arvioitu tulevaisuudessa ilmaantuvan erityisesti koivukuitua käyttävälle teollisuudelle. Kotimaasta kun ei koivua juurikaan löydy. Puupulaa helpottanee kuitenkin käytännössä se, että koivukuitua voidaan korvata mäntykuidulla, josta ei Suomessa ole pulaa.

Venäjälläkään vaikutukset eivät välttämättä ole yhtä yksiselitteisen positiivisia kuin mitä Venäjän hallinto odottaa. Vaikka investointien määrä onkin viime vuosina kasvanut, arvaamaton tullipolitiikka vahvistaa investoijien käsitystä Venäjästä epävakaana investointikohteena. Venäjän metsävarat ovat kuitenkin niin mittavat, että metsäyhtiöt tuskin investointiaikeitaan kovin helposti hautaavat.

Mitään ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Monilla Luoteis-Venäjän alueilla Suomeen tuotavan puun osuus on alueen kokonaishakkuista huomattava. Puun paikallinen kysyntä on vielä monin paikoin rajallista ja puuvarannot ovat melkoisessa vajaakäytössä. Suomalaisen metsäteollisuuden raakapuun kysyntä luokin näillä alueilla tarpeellisia lisätyöpaikkoja. Jos uutta teollisuutta ei synnykään tai olemassa olevan toimintaa ei tehosteta, kielteiset vaikutukset paikallistalouteen voivat olla huomattavat.

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on sanottu olevan Euroopan syvin elintasokuilu. Jos Venäjän valitsema politiikka epäonnistuu, tullien seurauksena kuilu syvenee entisestäänkin. Venäläistä rulettia parhaimmillaan. 

matleena.kniivila@ptt.fi