”Vanerin markkinatilanne kiristyy” Erno Järvinen 11.12.2006

Suomalaisen vanerin markkinatilanne on jatkunut suotuisana miltei kolme vuotta. Vuoden 2004 tammikuussa vientihinnat Suomesta kääntyivät aallonpohjalta selvään nousuun. Tämän vuoden elokuuhun mennessä koivuvanerin vientihinta oli noussut noin 20 prosenttia ja kuusivanerin hieman yli 30 prosenttia vuoden 2004 alusta.

Selkeän hintakäänteen taustalla oli useita tekijöitä. Lehtipuuvanerin tuotanto väheni erityisesti Aasiassa vaneritukkien huonon saatavuuden seurauksena. Vanerin kysyntä suomalaisen vanerin keskeisissä käyttökohteissa, esimerkiksi kuljetusvälineteollisuudessa, on säilynyt pirteänä. Lisäksi Pohjois-Amerikan vilkas rakentaminen on imenyt suuria määriä havuvaneria erityisesti Etelä-Amerikasta.

Vaneriteollisuutemme on hyödyntänyt suotuisan markkinatilanteen investoimalla uusiin tuotantolaitoksiin. Kapasiteetti ei ole merkittävästi kasvanut, mutta tuotannon tehokkuus on investointien myötä parantunut. Kannattamattomimpien vaneritehtaiden sulkeminen vuosina 2004 ja 2005 tervehdytti myös koko toimialaa. Jäljellejääneet yksiköt pystyvät paremmin kilpailemaan ulkomaisten vanerin tuottajien kanssa.

Suomalaiset metsänomistajatkin ovat saaneet osansa vaneriteollisuuden hyvästä menestyksestä. Mekaaninen metsäteollisuus on tämän vuoden aikana pyörinyt vinhasti Suomessa. Kuusitukin hinta onkin tämän vuoden alusta noussut 14 prosenttia ja koivutukin hinta melkein 10 prosenttia.

Tulevaisuudessa vaneriteollisuutemme joutuu taistelemaan kilpailuasemastaan entistäkin kovemmin. Markkinaympäristössä on tapahtumassa monia asioita, joilla saattaa olla vaikutusta suomalaiseen vanerin tuotantoon, vientimäärään ja vientihintaan.

Itämeren alueelle on lähivuosina valmistumassa ainakin kaksi merkittävää tuotantolaitosta. Latvijas Finieris aikoo avata 100 000 kuutiometriä koivuvaneria tuottavan tehtaan Liettuassa vuoden 2008 aikana. Saksalainen Kronospan puolestaan aloittaa 500 000 kuutiometriä tuottavan OSB-tehtaan rakentamisen Riikaan. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2007 loppupuolella. OSB kilpailee havuvanerin kanssa samoissa käyttökohteissa.

Vanerin tuotanto kasvaa myös Itämeren alueen ulkopuolella. Etelä-Amerikkaan valmistuu nopeakasvuista radiata-mäntyä käyttäviä tehtaita. Lisäksi Kiinasta on kehittynyt maailman merkittävin vanerin viejä.

Asuinrakentamisen hiipuminen Yhdysvalloissa saattaa kääntää Etelä-Amerikasta Pohjois-Amerikkaan kulkeneen havuvanerin Eurooppaan. Lisäksi euron vahvistuminen tekee tuonnin Eurooppaan houkuttelevammaksi. Suomalainen vaneriteollisuus pystyy kuitenkin kilpailemaan korkealaatuisilla tuotteilla ja paremman tuotantoteknologian avulla esimerkiksi kiinalaista halpatuontia vastaan myös tulevaisuudessa. Maailmantalouden kasvun arvellaan myös jatkuvan pirteänä, joten vanerinkin kulutus kokonaisuutena lisääntyy.

erno.jarvinen@ptt.fi