Vakuutus tulevaisuuden varalle

Luonnon varannoista saatavien hyötyjen taustalla on ihmisen panos ja hyvinvoivat vedet, metsät, suot, tunturit, kaupunkiympäristöt, pellot ja niityt. Monimuotoisuuden väheneminen heikentää luonnon kykyä tuottaa hyvinvointia yhteiskunnalle. Luontohyötyjen, siis ekosysteemipalveluiden, taloudellista merkitystä arvioidaan ja arvotetaan suomalaisen ja kansainvälisen päätöksenteon avuksi.

Maailman ekosysteemipalveluista arviolta 60 prosenttia on vähenemässä. Se tarkoittaa kiihtyvää kilpailua luonnonvaroista ja maasta. Taloudellisen toiminnan rajoittaminen ympäristönäkökulman vuoksi voidaan nähdä kustannuksena. Suojelu estää hankkeita, jotka edistäisivät talouskehitystä.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden suojelun yhteys voi olla toisenkin suuntainen, jos asiaa katsotaan pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuuden vaaliminen ei kaikissa tapauksissa ole kustannus. Se voi olla myös investointi, joka tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. Monimuotoisuudessa on bisnesmahdollisuuksia. Siksi monimuotoisuuden riittävä suojelu on järkevää.

Johdonmukainen ja tehokas toiminta riittävän monimuotoisuuden turvaamiseksi hyödyttää monia ja edellyttää yhteistyötä. Silloin ei yhtä aikaa tueta monimuotoisuuden säilymistä ja monimuotoisuutta heikentävää toimintaa.

Monimuotoisuuden kaikkia hyötyjä ei tunneta. Osa hyödyistä on kaupallisia, osalla ei ole hintaa. Kaupallisten hyödykkeiden hinta kuvaa vaihdettavuutta markkinoilla, mutta hinta ei ole yhtä kuin arvo. Metsät ja suot puhdistavat vettä ja ilmaa. Ihmisen tuntee hyötyvänsä luonnossa liikkumisesta. Hyönteiset pölyttävät ravintokasvit. Nämäkin ovat osa luontohyötyjen arvoa.

Markkina-arvo kattaa vain 25–30 prosenttia luonnon hyötyjen kokonaisarvosta, arvioi kansainvälinen tutkimus. Hinnattomien hyötyjen huomiotta jättäminen aliarvioi luonnon varantojen arvoa ja merkitystä. Kokonaisarvon määrittämiseksi on olemassa menetelmiä. Näin hinnattomatkin hyödyt saavat oman painoarvonsa päätöksen teossa.

Eräs ekosysteemipalvelututkimuksen viesti kiteytyy seuraavasti: kun luonto voi hyvin, ihminen voi hyvin. Monimuotoisuuden riittävä säilyminen on turva – investointi tulevaisuuteen ja vakuutus sille, että myös tulevaisuudessa voidaan hyödyntää luonnon varantoa.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 9.12.2013.