”Vakautta puumarkkinoille” Paula Horne

                                       Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 6.4.2011

Pellervon taloustutkimuksen viime viikolla julkaisemassa ennusteessa povataan metsäsektorin vuonna 2010 alkaneelle kasvulle maltillista jatkoa tänä ja ensi vuonna. Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntä näyttää piristyvän maailmantalouden edelleen kasvaessa.

Tuotanto nousee ja vienti vetää niin paperi-, kartonki- kuin sahateollisuudessakin. Suotuisa kehitys heijastuu ajan mittaan myös puumarkkinoille.

Tälle vuodelle PTT ennustaa kuitenkin vielä pientä notkahdusta puumarkkinoille ja hakkuisiin.

Viime vuonna yksityismetsien puukauppoja tehtiin noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Kesän myrskyt pakottivat ja viimeistä vuotta voimassa oleva myyntiveron huojennus houkutteli puukaupan tekoon. Näin ollen osa puukaupoista varmasti aikaistui. Kaupoista jäi metsiin osa pystyvarastoiksi tänä vuonna hakattavaksi.

Venäjän tuonti lisääntyy hieman tullittomissa puutavaralajeissa, joten kauppamäärän arvellaan jäävän viimevuotista pienemmäksi.

Ensi vuodelle ennuste lupaa taas puukaupan kasvua. Teollisuuden puunkäytön arvioidaan lisääntyvän ja puuvarastojen vähentyneen. Puuntuonti ei kokonaan paikkaa kasvavaa puuntarvetta. Ennuste puukauppojen kasvusta on kuitenkin maltillinen, noin neljän prosentin luokkaa. Myös vuotuisen keskihinnan muutos jää pariin prosenttiin.

Ennusteen yhteydessä arvioitiin myös puuntarjontaa yksityismetsistä vuoteen 2015 asti eri hintatasoilla. Arviot perustuivat viime vuoden lopulla tehdyn kyselytutkimuksen tuloksiin. Jos hinnat nousevat muutamalla prosentilla vuodessa –noin inflaation verran – eli reaalihinta pysyy tasaisena, puutarjonta vakautuisi arvion mukaan viimeisen kymmenen vuoden keskitason yläpuolelle.

Viime vuosien heilahtelu puun hinnoissa ja kauppamäärissä on luonut epävarmuutta markkinoille. Epävarmuus korostaa hintaodotusten roolia puunmyyntipäätöksissä.

Tutkimusten mukaan tukin hinnan ohella odotukset puun hintakehityksestä vaikuttavat ratkaisevasti myyntipäätöksen ajoittumiseen.

Vakaa puunhinta vähentäisi odotetun puun hintakehityksen roolia puukauppapäätöksissä. Puun myyntipäätöksiin vaikuttaisivat siten suuremmalla painoarvolla metsätaloudellinen liiketulos, metsänomistajan rahan tarve investointeihin ja metsänhoidolliset syyt. Tämä toisi kaivattua vakautta myös puumarkkinoille.

Paula Horne