Väärä uutinen


Ruuan hintataso oli Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan kesäkuussa keskimäärin 1,3 prosenttia alempana viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Osa hintojen laskusta selittyy vihannesten ja hedelmien hintoihin liittyvällä kausivaihtelulla. Niiden hintamuutokset ovat usein suuria riippuen siitä, miten pääsatokausi kunakin vuonna ajoittuu. Tänä vuonna kesäkuun hinnat olivat molemmissa tuoteryhmissä selvästi viime vuotta edullisempia. Näiden tuotteiden osalta todellinen hintakehitys selviää vasta sitten, kun koko vuoden toteutunutta hintatasoa päästään vertaamaan viime vuoden keskimääräiseen hintatasoon.

Paremman kuvan hintakehityksestä saa tarkastelemalla tuoteryhmiä, joissa kausivaihtelua ei ole. Näissä tuoteryhmissä eniten on laskenut lihan hinta. Liha oli kesäkuussa keskimäärin 2,1 prosenttia edullisempaa vuoden takaiseen verrattuna. Esimerkiksi siipikarjanlihan hintataso laski 4,3 ja naudanlihan 3,1 prosenttia. Viljatuotteiden ja leipien hintataso oli 0,6 prosenttia alempana ja maitotuotteiden samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Etenkin lihan osalta muutokset ovat kohtuullisen suuria. Ruuan arvonlisäveron alennus pois luettuna, lihan hinnat ovat Suomessa laskeneet viimeksi vuonna 2003. Syyskuussa 2003 hintataso oli 5,3 prosenttia matalampi edelliseen vuoteen verrattuna. Tuolloin hintojen laskun taustalla olivat lihamarkkinoiden kriisi ja epäterve kilpailutilanne.

Tällä kertaa hinnan laskun taustalla ei ole kriisi, vaan puhtaasti markkinasuhdanteen muutos. Vuosikymmenessä maatalous- ja etenkin lihamarkkinoiden toimivuus on parantunut huomattavasti. Politiikan rooli tuotannon ohjauksessa on vähentynyt, kysyntä-tarjonta tilanne on aikaisempaa paremmin tasapainossa ja hintamuutosten välittyminen elintarvikeketjussa on parantunut.

Nyt toteutunut markkinakäänne osoittaa, että maataloustuotteiden hintamuutokset näkyvät kuluttajahinnoissa myös silloin, kun hinnat laskevat. Vuosien 2010–2013 hintakehitys osoitti, että tuottajahintojen muutokset näkyvät kuluttajahinnoissa, kun hinnat nousevat. Silti on hyvä huomata, että hintamuutokset ovat harvoin symmetrisiä. Raaka-aineiden hintojen nousut tuppaavat edelleen siirtymään kuluttajahintoihin laskuja nopeammin.

Lihan hintojen lasku on näkynyt tilastoissa maaliskuusta lähtien. Keskimäärin elintarvikkeiden hintojen lasku näkyi huhtikuussa. Silti missään ei ole näkynyt otsikoita, joissa kysyttäisiin miksi ruuan hinta laskee.
Markkinoiden läpinäkyvyyden, ymmärryksen ja yleisen tietoisuuden kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että ruuan hintaan liittyvää keskustelua käytäisiin myös silloin, kun siitä ei saada revittyä kohuotsikoita. Vai onko niin, että ruuan hinnan lasku on väärä uutinen?

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka –palstalla 28.7.2014.