Uusimmat tutkimusartikkelit pohtivat talousosaamista, ympäristön kestävyyttä ja rakennusten korjaustarvetta

Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkijat julkaisevat säännöllisesti tutkimusartikkeleita korkeatasoisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedejournaaleissa joko itse tai osana laajempia tutkimusryhmiä. Kokoamme säännöllisesti tiiviitä koosteita tuoreista julkaisuista linkkeineen kotisivuillemme. Viimeaikaisia julkaisuja:

Millä tolalla on suomalaisten talousosaaminen?

Panu Kalmi, Saara Vaahtoniemi, Anu Raijas, Mette Ranta, Olli-Pekka Ruuskanen ja Gökhan Buturak: Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa. Kansantaloudellinen aikakauskirja vol 119 Nro 3 (2023)

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamista hyödyntäen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n piirissä olevan kansainvälisen talousopetusverkoston (International Network on Financial Education, INFE) kehittämää talousosaamisen mittaristoa. Tarkastelemme sekä talousosaamisen tasoa että sen jakautumista väestöryhmien välillä. Talousosaamisesta on olemassa erilaisia käsitteitä ja mittaustapoja. Keskustelemme artikkelin aluksi talousosaamisen erilaisista määritelmistä, mukaan lukien digitaalisen talousosaamisen käsitteestä. Syynä OECD/INFE:n metodologian käyttöön tässä artikkelissa on se, että näin pystytään tuottamaan vertailukelpoista  aineistoa  suomalaisten  talousosaamisen  tason  arviointiin  muihin  maihin  verrattuna.  Tehty  tutkimus toteuttaa osaltaan talousosaamisen kansallisen strategian tavoitteita. Helsingin Pörssiklubin säätiö on myöntänyt julkaisulle mielenkiintoisimman kansantaloustieteellisen artikkelin vuosittaisen tunnustuspalkintonsa vuonna 2023.

https://journal.fi/kak/article/view/135993/85713

Miten edistää kokonaiskestävyyttä alhaalta ylöspäin?

Sajeva, M.; Kotta, J.; Valonen, M.; Korhonen, O.; Kinnunen, P.; Aalto, L.; Noro, K.; Horne, P. Implementation of the Sustainability Compass: A Bottom-Up Social Learning Approach in Initial Pilot Studies. Sustainability 2024, 16, 4271.

This paper presents the Sustainability Compass as an emerging innovative bottom-up framework that promotes social learning about overall sustainability—i.e., human wellbeing and prosperity within environmental boundaries—by mean of its practical implementation in the PlanWise4Blue geoportal. The Sustainability Compass aims to put the theoretical idea of sustainability into practice by a systemic approach that continuously generates, refines and updates appropriate themes and metrics, through bottom-up enlarged participatory learning involving all researchers, entrepreneurs, environmental managers, and anyone else with an interest.

https://doi.org/10.3390/su16104271

Miten mallinnetaan asuinrakennusten pitkän aikavälin korjaustarvetta?

Kurvinen, A., Huovari, J., Lahtinen, M., Sen, T., & Saari, A. (2024). A dynamic model for estimating the long-term need for repairs and renovations in residential buildings. Building Research & Information, 1–18.

Reaching sustainability targets requires a holistic understanding of the different dimensions of residential building stock development. This paper aims to provide a solid and transparent approach for modelling residential building stock development with a focus on the long-term need for repairs and renovations. The modelling approach is based on Dynamic Material Flow Analysis (MFA) and the model is constructed using comprehensive Finnish statistics. Still, it is widely applicable to different geographical locations and modifiable for various purposes.

https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2306371