Uusi raportti tarkastelee alueiden elinvoimaisuutta useista näkökulmista

Alueiden ja kuntien vastuulla on suuri osa ihmisten palveluista. Näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen -raportti tarkastelee Suomen maakuntien kehitystä eri näkökulmista. Pellervon taloustutkimus PTT on laatinut raportin Akava Worksin toimeksiannosta.

Alueiden ja kuntien vastuulla on suuri osa ihmisten palveluista. Näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen -raportti tarkastelee Suomen maakuntien kehitystä kuuden eri näkökulman kautta: väestörakenteen kehitys, työmarkkinoiden rakenne, tulot ja toimeentulo, alueiden bruttokansantuotteen kehitys asukasta kohti ja tuotantorakenne, asuntomarkkinoiden tilanne sekä julkinen talous.  Pellervon taloustutkimus PTT on laatinut raportin Akava Worksin toimeksiannosta.

Alueiden ja kuntien vastuulla on suuri osa ihmisten palveluista. Syntyvyyden lasku ja ikäluokkien pieneminen vaikeuttavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämistä.

Alueet ja kunnat eriytyvät useasta eri syystä. Väestö ikääntyy, syntyvyys on alentunut ja Suomi kaupungistuu. Työikäisen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön laskee. Asukkaiden koulutustaso, elinkeinorakenne ja asuntomarkkinat vaikuttavat alueiden kehitykseen eri tavoin ja jakavat ne kasvaviin ja taantuviin alueisiin.

Lue koko raportti Akava Worksin sivuilta täällä: Raportti: Näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen – AkavaWorks