Uusi hanke selvittää metsänomistajaneuvonnan vaikuttavuutta

 

 

KASVA-hankkeen tavoitteena on arvioida Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuutta, joka tukee Maa- ja metsätalousministeriön Kansallisen metsästrategian 2025 toteutumista.

 

Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteissa esiin nousevat mm. aktiiviseen metsänomistamiseen kannustaminen ja talousmetsien luonnonhoidon vahvistaminen. Suomen metsäkeskuksen asiakasneuvonnalla on selvät yhtymäkohdat Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin, joten se voidaankin nähdä metsästrategian yhtenä toteuttajana. PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidellin mukaan Suomen metsäkeskuksen merkittävän roolin vuoksi, sen tekemän työn tuloksia ja vaikuttavuutta on hyvä arvioida.

 

 

Mistä asiakastyössä on kyse?

 

Neuvonnan avulla Suomen metsäkeskus herättelee metsänomistajia hoitamaan ja käyttämään metsiään sekä huomioimaan toiminnassaan metsien luontoarvot. Tällä tavoin edistetään metsien kasvua ja huolehditaan monimuotoisuudesta.

PTT:n toteuttaman tutkimuksen tuloksista Suomen Metsäkeskus saa tietoa metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuudesta sekä välineitä vaikuttavuuden mittaamisen kehittämiseen. Työssä tunnistetaan myös kehityskohteita neuvontatyön kehittämiseksi. Lisäksi vaikutusten arviointi suhteessa Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin on olennaista strategian edistämisen ja keinovalikoiman kehittämisen kannalta. ”Hanke tuottaa tietoa neuvontatyöllä aikaansaaduista muutoksista ja keinoista, joilla metsänomistajille tarjottavaa neuvontaa voidaan kehittää entistä vaikuttavammaksi.” – Maidell toteaa.

 

Molempia osapuolia kuuntelemalla on tavoitteena saada kokonaisymmärrys vaikuttavuudesta. Hankkeessa toteutetaan kesällä työpaja, jossa ääneen pääsevät erityisesti asiakastyön osaajat. Metsänomistajien näkemyksiä kerätään ensi keväänä toteutettavassa kyselyssä.  Hankkeessa neuvonnan vaikuttavuutta tarkastellaan myös suhteessa sen kustannuksiin.

 

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen metsäkeskus.

 

Lue lisää hankkeesta verkkosivuiltamme täältä

 

Lisätietoja hankkeesta:

Marjo Maidell, marjo.maidell@ptt.fi

040 164 8139