”Työvoimaa riittää vielä”. Pasi Holm, 30.7.2007

Maaseudun Tulevaisuus / Taloustutka

Työikäisen väestön määrän alkaessa vähentyä on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota nykyisin käyttämättömiin työvoimareserveihin. Suomessa on edelleen eri tavoin arvioituna 200 000 –250 000 henkilöä työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa PTT tehtyjen työkykytutkimusten mukaan työttömistä noin 60 prosentilla on erinomainen tai hyvä työkyky. Työttömien puutteellinen työkyky ei voi olla lähivuosina talouskasvun jarru, vaikka joillain aloilla ja alueilla työvoimakapeikkoja onkin jo näköpiirissä.

PTT:n viime viikolla julkaistussa haastattelututkimuksessa on arvioitu vammaisten työkykyä, työssäoloa ja halukkuutta tehdä työtä. Työkyky on erinomainen tai hyvä 30 prosentilla vammaisista. Vammaisista runsaalla viidenneksellä on pysyvä työpaikka. Kun myös vapaaehtoistyö otetaan mukaan, puolet vammaisista on tehnyt työtä viimeisen 24 kuukauden aikana. Vammaisista kolmannes on halukkaita tekemään työtä. Työnteon merkitystä hyvinvoinnin kannalta pitää erittäin tärkeänä 40 prosenttia vammaisista. Vammaisten piirissä on runsaasti hyödynnettävissä olevaa työkykyistä ja haluista työvoimaa.

Suhteellisten halpojen ratkaisujen kuten teknisten apuvälineiden ja esteettömän työympäristön avulla useat vammaiset pystyvät hyvin työskentelemään. Työskentelyä helpottavia tukitoimenpiteitä ilmoitti tarvitsevansa 43 prosenttia kyselyyn vastanneista. Yleisimmät tarvittavat tukitoimet ovat tietokoneet ja muut tekniset apuvälineet, esteetön työympäristö ja kuljetuspalvelut. Vaikeammin vammaiset tarvitsevat usein myös työvalmentajaa ja henkilökohtaista avustajaa 11 prosenttia tukitoimia tarvitsevista.

Teknisten tukitoimien aiheuttamat kustannukset ovat pitkälti kertaluontoisia eikä niiden ainakaan merkittävästi pitäisi vaikuttaa vammaisten työskentelyyn ainakaan suurissa yrityksissä. Pk-yrityksissä työolojen järjestäminen vammaisten työskentelyyn saattaa olla vaikeampaa. Sellaisilla vammaisten työskentelyä edistävillä yhteiskunnan tukitoimilla, jotka ovat helposti yrityksissä hyödynnettävissä eivätkä vaadi tarpeetonta byrokratiaa, voidaan parantaa vammaisten työllisyyttä.

Yleisimmät työn tekoon vaikuttavat sairaudet ja vammat ovat tuki- ja liikuntaelinvammat, neurologiset sairaudet ja mielenterveysongelmat.

pasi.holm@ptt.fi