Työtyytyväisinä uutta strategiaa kohti!

Työhyvinvointia koskevissa keskusteluissa on palattu perustarpeiden ääreen ja Maslow’n tarvehierarkiaa on tulkittu tyytyväisyyden mittarina. Heti ravinnontarpeen jälkeen hänen hierarkiansa portailla tulevat turvallisuuden tarpeet sekä yhteenkuuluvaisuuden tarpeet – molemmat ovat olleet koetuksella koronan aikana. Kun nämä kaksi toteutuvat, ne mahdollistavat arvonannon (itsearvostus ja kunnioituksen saaminen) tarpeet sekä itsensä toteuttamisen tarpeet.

PTT:llä on huomattu, että jo yksikin kohtaaminen ihmisten välillä on lisännyt yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Tällä hetkellä PTT:llä on jälleen vahva etätyösuositus, mutta pidämme kiinni yhteisöllisyyden rakentamisesta sille annetuissa rajoissa. Työhyvinvointikyselyn mukaan ihmiset ovat tyytyväisiä työhönsä.

Yhteisöllisyys on meille jokaiselle tärkeä perustarve, mutta se edellyttää, että voimme turvallisesti tavata. Luottamusta on vaikea rakentaa ilman, että tapaamme fyysisesti toimistolla. PTT:llä on huomattu, että jo yksikin kohtaaminen ihmisten välillä on lisännyt yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.
Tällä hetkellä PTT:llä on jälleen vahva etätyösuositus, mutta pidämme kiinni yhteisöllisyyden rakentamisesta sille annetuissa rajoissa.

Mielenkiintoinen työ ja mukavat työtoverit tärkeimmät voimavarat

PTT:llä toteutettiin syksyllä sekä työpaikkaselvitys yhteistyössä työterveyden kanssa että jokavuotinen työhyvinvointikysely yhteistyössä työeläkevakuuttajamme Elon kanssa. Aiemmin keväällä toteutimme myös etätyökyselyn.

Työhyvinvointikyselyssä saimme historiamme parhaan tuloksen. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että olemme erityisen tyytyväisiä työnantajaamme. Meidän eNPS-lukumme – eli kuinka todennäköisesti suosittelisit työnantajaasi muille – on 41, mikä on huipputulos.

Näiden kaikkien kyselyiden tulokset olivat hyvin samankaltaiset. PTT:n vahvuus on mielenkiintoiset työtehtävät sekä mukavat työtoverit. Meillä on matala hierarkia ja kehitämme yhdessä uusia tapoja tehdä työtä. Erityisesti korona-aikana osallistaminen on saanut kiitosta, sillä myös siinä on panostettu enemmän laatuun kuin määrään – tutkimustyölle varattua aikaa on kunnioitettu.

Erityisen positiivista on ollut esihenkilöiden ja johtamisen saama positiivinen palaute. Työyhteisön jäsenet myös kokevat, että meillä on hyvä tekemisen meininki. Koemme, että esihenkilömme ovat oikeudenmukaisia ja he luottavat alaisiinsa. Toisaalta koemme, että voimme vaikuttaa omaan työhömme.

Stressitaso hieman koholla

Vaikka olemmekin saaneet tänä vuonna huipputulokset, on stressitaso noussut edelliseen kyselyyn verrattuna. Korona-aikana etätyöt, työmäärän lisääntyminen ja monet muutostilanteet ovat varmasti kuormittaneet työntekijöitä ja esihenkilöitä. PTT:n HR- ja työsuojelutoimikunta on tarttunut tähän tulokseen, ja esihenkilöt ovat pyrkineet katkaisemaan kuormittumisen kierrettä. Kyselyn tuloksia on purettu koko henkilökunnan kanssa ja yhteisiä kehittämiskohteita valittu.

”Yksi näistä tämän ja ensi vuoden kehityskohteista on yhteisöllisyys. Koronarajoitusten hellitettyä olemmekin taas pyrkineet panostamaan henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Lisääntyneiden toimistopäivien myötä käytävillä on ollut havaittavissa positiivista kuhinaa. Ikävää, että rajoitukset tulivat taas voimaan, mutta toivotaan, että jälleen alkuvuodesta pääsemme palaamaan toimistotyöskentelyyn”, työsuojeluvaltuutettu Veera Holappa toteaa.

PTT:llä on ollut paljon henkilöstömuutoksia kuluneen vuoden aikana, mikä on aiheuttanut kuormitusta ja stressiä, muun muassa siksi, että työt ovat jakautuneet epätasaisesti. Kaikesta huolimatta talossa on säilynyt hyvä työilmapiiri. Tästä onkin hyvä alkaa rakentaa vuonna 2022 uutta strategiaa!

Kuka olet ja mitä teet – esittelyssä ekonomisti ja työsuojeluvaltuutettu Veera Holappa

Veera: Olen Veera Holappa ja työskentelen ekonomistina kansantaloustieteen ryhmässä. Aloitin työt PTT:llä vuonna 2010. Olen työurani aikana saanut työskennellä monissa erilaisissa hankkeissa. Tällä hetkellä minua kiinnostavat työmarkkinat ja niiden muutos. Lisäksi osallistun kaksi kertaa vuodessa talousennusteen tekemiseen. Toimin tällä hetkellä myös työsuojeluvaltuutettuna. Valtuutetun roolissa pääsee näkemään työyhteisöä hieman toisesta näkökulmasta ja vaikuttamaan hyvinvointiin.

Mitä nyt on menossa:
Veera: Tällä hetkellä työskentelen hankkeissa, jotka käsittelevät sekä työvoimakoulutuksen että aktiivisten työvoimapalveluiden vaikuttavuutta. Lisäksi olen usean vuoden tauon jälkeen palannut Asuntomarkkinaennusteen pariin.

Mitä korona on tuonut:
Veera: Kun korona alkoi keväällä 2020, olin vielä perhevapaalla ja olin siitä hyvin tyytyväinen, sillä lapsien hoito kotona ja omien töiden tekeminen oli varmasti monelle suuri ponnistelu. Palasin töihin reilu vuosi sitten ja työskentelin tähän syksyyn asti etänä. Perheen ja työn yhteensovittaminen on ollut huomattavasti helpompaa, kun vapaa-ajalle on jäänyt selvästi enemmän aikaa. Kun rajoituksia on kevennetty, olen käynyt noin yksi tai kaksi kertaa viikossa toimistolla. Etätyössä hankalinta on ollut työyhteisön puuttuminen. Onkin ollut todella virkistävää nähdä työkavereita kasvotusten. Myös tutustuminen uusiin työkavereihin on huomattavasti mutkattomampaa yhteisillä lounastauoilla.