Työmarkkinat auki

Suomalaiseen talousajatteluun on syvälle iskostunut viennin tärkeys. Eikä se mikään ihme ole. Tervan viennistä lähtien vienti on ollut isossa roolissa Suomen vaurastumisessa. Myös nykyisistä talousongelmista ulospääsyyn toivotaan apua vientivetoisesta kasvusta.

Tavaroiden kauppaamisessa suomalaiset ovat siis kernaasti kansainvälisiä. Muu kansainvälisyys on paljon nihkeämpää. Suomi on jo maantieteellisesti syrjässä, ja kieli asettaa omat ongelmansa. Sen lisäksi pidämme yllä hallinnollisia esteitä. Maahanmuuton esteitä pitäisikin alentaa ja varsinkin ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta pitäisi kiireesti poistaa.

Työperäistä maahanmuuttoa puolustetaan yleensä väestön ikääntymisen myötä tulevalla työvoimapulalla. Peruste tuntuu ontuvalta taantuma-aikana, kun työttömyys on kasvussa. Ei peruste väärä ole, sillä yritysten investointipäätöksissä painaa tuleva työvoiman saatavuus. Se ei ole kuitenkaan ole tärkein peruste.

Työmarkkinoiden avaamisen tärkein peruste on talouden ja tuottavuuden kasvu. Jotta Suomi voisi pärjätä globaaleilla tavara- ja palvelumarkkinoilla, Suomen pitää integroitua myös osaksi globaaleja työmarkkinoita.

Vientivetoinen kasvu saadaan käyntiin, jos suomalaiset yritykset pystyvät kehittämään uusia kilpailukykyisiä tuotteita. Uudet ideat ja tuotteet syntyvät vuorovaikutuksessa, ja kun ihmiset kohtaavat uusia näkökulmia. Siksi tarvitsemme työmarkkinoille laaja-alaisesti ihmisiä, jotka ajattelevat toisinkin kuin me.

Ulkomaalaiset työntekijät tuovat yrityksiin kipeästi kaivattuja uusia ideoita ja laajentavat yritysten ymmärrystä markkinoista. Ilman heitä meidän on vaikea kehittää tuotteita kansainvälisille markkinoille.

Maahanmuuttoa vastustetaan paljolti, koska sen pelätään vievän työpaikat suomalaisilta. Työpaikkojen määrä ei kuitenkaan ole vakio. Eivät maahanmuuttajat vie työpaikkoja vaan luovat niitä. Euroopan maahanmuuton kärkimaissa Ruotsissa, Saksassa ja Isossa Britanniassa työllisyysaste on selvästi Suomea korkeampi.

Suurimmalta osin maahantulijat haluavat tulla tänne vaurastuttamaan itseään ja perhettään. Siinä samassa he vaurastuttavat myös meitä kaikkia muita. Jos haluamme myös jatkossa vaurastua kansainvälisestä kaupasta, täytyy meidän avata työmarkkinamme uusille tulijoille.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 11.5.2015.